دانلود رساله معماری مجتمع سینمایی

جهت خرید و دانلود تحقیق معماری تحلیل کلیسا نور تادائوآندو  معمار نور و سکوت روی سفارش خرید با شماره ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ در ارتباط باشید

صفحات اول این فایل به صورت word و فصول اصلی به صورت pdf می باشد.

قیمت فایل ۷۵ هزار تومان

رساله معماری مجتمع سینمایی


سفارش خرید دانلود فایل pdf رساله معماری مجتمع سینمایی تهران


دانلود رساله معماری مجتمع سینمایی


چکیده
سینما بیشترو مؤثر ازسایر گونه های بیانی قادر به تأثیرگیری مثبت و منفی برروی مخاطب خویش می باشد. در این میان سینمای فرهنگی – هنری به عنوان یکی ازانواع گونه های سینمائی ازآنجا  که با حوزه های شعرسازی ، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، بیانی ، معماری و غیره کار وارد و به طریق برتر از سایر گونه ها قادر خواهد بود تا در چگونگی روابط اجتماعی و فرهنگی میان افراد جامعه نقش داشته باشد و در جهت فرهنگ سازی و ایجاد و توسعه ی فضای فرهنگ ساز گامی موثر بردارد تا بتوان با این هدف کمکی هر چند کوچک به جامعه خویش در رفع مشکل کنونی کشور برداریم. این رساله به بررسی عوامل ناکامی سینمای ایران و همچنین عدم توجه به مکان های سینمائی وفضاهای معماری و تأثیر سینما بر فرهنگ ، تأثیر معماری برسینما و بالعکس و نحوه جذب مخاطب می پردازد، همچنین سینما و معماری و نسبت های آنها، شباهت ها و کاربردها مورد بازبینی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق مبین آن است که سینمای ایران به عنوان یک سینمای آزاد هیچگاه ، آنطور که باید مورد توجه سینماگران ، سرمایه گذاران و مسئولین قرار نگرفت و امید است حداقل معماران با توجه بیشتر به این مقوله مشکلات موجود را برطرف نمایند زیرا که این معماران هستند که بنای آبادانی هر کشور را خواهند گذاشت و این امر خود باعث جذب مخاطب و تجدید نظر آنها در مورد سینمای کشور خواهد شد. تماشای فیلم با تکنیک های خوب فیلمبرداری در یک مکان خوب است که  به آن اثر هویت می بخشد و تماشای آن در یک مکان غیر استاندارد چیزی جز نارضایتی مخاطب و شرمندگی برای طراحان آن به همراه نخواهد داشت.
سایت پروژه مورد نظر در شهر تهران و در تقاطع دو اتوبان بابایی و امام علی با مساحت تقریبی ۱۳۹۰۰  متر و با زیربنای ۶۵۵۰ متر قرار دارد.


فهرست مطالب

عنوان
چکیده
مقدمه

فصل اول  کلیات
۱-۱ طرح مسئله «تبیین سوزه»
۱-۲ اهداف طرح
۱-۳ روش های تحقیق و منابع مطالعاتی

فصل دوم  مفاهیم پایه
۲-۱ سینما تشریح هنر هفتم
۲-۲ تاریخچه سینما در ایران
۲-۳ اولین سینما در ایران
۲-۴ پیشگامان سینمای ایران
۲-۵ موج نو در سینمای ایران
۲-۶ سینمای ایران قبل از انقلاب
۲-۶-۱ سینمای ملی داشتن یا نداشتن
۲-۷ مسیر طی شده از ابتدا تا به امروز در صنعت سینمای ایران
۲-۸ تأثیر سینما در اجتماع
۲-۹ بررسی نقش سینما در افکار عمومی قبل و بعد از انقلاب
۲-۱۰ رویکرد ها در این پروژه
۲-۱۰-۱ روش های جذب مردم
۲-۱۰-۲ درآمد زائی
۲-۱۱ رونق صنعت سینماگر و سرمایه گذاری
۲-۱۲ روش های جدید ساختاری                                  
۲-۱۳ بررسی دلایل عدم توفیق سینما در جامعه
۲-۱۴ سینمای دیجیتال

فصل سوم  بررسی نمونه های موجود
۳-۱ پردیس سینمائی ملت
۳-۲ سینما آزادی
۳-۳ Coop Himmelb(l)au
۳-۴ Harbour Lights Cinema

فصل چهارم استانداردها و ضوابط طراحی سینما
تعاریف پایه
بخش اول:
۴-۱ فضاهای تشکیل دهنده سینما  
۴-۱-۱ سالن نمایش
۴-۱-۲ فواصل دید
۴-۱-۳ زوایای دید
۴-۱-۴ زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت ب
۴-۱-۵ صندلی تماشاگران
۴-۱-۶ راهروهای سالن نمایش
۴-۱-۷ ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
۴-۱-۸ پرده نمایش فیلم
۴-۱-۹ سایر ملاحظات در سالن نمایش
۴-۱-۱۰حجم و سرانه سالن نمایش
۴-۲ سالن انتظار
۴-۲-۱ مشخصات عمومی
۴-۲-۲ سایر مشخصات
۴-۳ اتاق پروژکتور و ملحقات آن
۴-۳-۱ مشخصات عمومی
۴-۳-۲ سایر مشخصات
۴-۴ ورودی سینما
۴-۴-۱ مشخصات عمومی
۴-۴-۲ سایر مشخصات
۴-۵ گیشه بلیط فروشی
۴-۶ سرویس های بهداشتی
۴-۶-۱ مشخصات عمومی
۴-۶-۲ سایر مشخصات
۴-۷ فضاهای اداری
۴-۸ انبار و اتاق تأسیسات
۴-۹ فضاهای ارتباطی
۴-۹-۱ مشخصات عمومی
۴-۹-۲ سایر مشخصات
۴-۱۰ پارکینگ های سینما
۴-۱۰-۱ مشخصات عمومی
۴-۱۰-۲ سایر مشخصات
۴-۱۱ بوفه و رستوران
بخش دوم :
۴-۲ توصیه های طرای
۴-۲-۱ همجواریها
۴-۲-۲ معابر اطراف سینما
۴-۲-۳ نمای سینما
۴-۲-۴ نکات ایمنی
بخش سوم :
۴-۳ برنامه فیزیکی

فصل پنجم  مطالعات اقلیمی
۵-۱ تاریخچه تهران
۵-۲ جغرافیای طبیعی استان تهران
۵-۲-۱ موقعیت جغرافیایی استان
۵-۲-۲ شرایط اقلیمی استان
۵-۲-۳ ناهمواری ها
۵-۲-۴ آب و هوا
۵-۲-۵ دما
۵-۲-۶ بارندگی
۵-۲-۷ رطوبت
۵-۲-۸ باد
۵-۲-۹ تابش آفتاب
۵-۲-۱۰ منابع آب
۵-۲-۱۱ شیب زمین
۵-۳ جغرافیای انسانی
۵-۳-۱ جمعیت
۵-۳-۲ نژاد    ۶۱
۵-۳-۳ زبان
۵-۳-۴ مذهب
۵-۴ جاذبه های گردشگری
۵-۵ شبکه حمل و نقل
۵-۵-۱ فرودگاه ها
۵-۵-۲ پایانه های مسافربری
۵-۵-۳ شبکه راه آهن
۵-۵-۴ بزرگراه ها
۵-۵-۵ متروی تهران
۵-۶ مهاجرت

فصل ششم  بررسی سایت
۶-۱ دلایل انتخاب این منطقه
۶-۲ آنالیز سایت
منابع و مأخذ   ۹۰
پیوست :
نقشه ها و سه بعدی های پروژه


توصیف سینما

سینما به عنوان یک پایگاه مردمی در جامعه جایگاه ویژه ای را در اختیار دارد. سینما یکی از بهترین اکتشافات بشر است که به صورت نامحدودی می تواند در خدمت مردم جامعه باشد. سینما از روز ظهور تا حال حاضر مخاطبان زیادی از جامعه را جذب کرده است. سینما همیشه مورد توجه مردم بوده و هست ، حال باید دید  چگونه میتوانیم از این پایگاه مردمی و … استفاده مؤثر کنیم و خدمات بیشتری را توسط آن به جامعه عرضه کنیم. آیا فقط جنبه تفریحی و سرگرمی آن مدنظر است؟ هر جامعه رویکردی خاص در مواجهه با صنعت سینما دارد. بعضی از جوامع از سینما به عنوان یک تریبون تبلیغات برای امور سیاسی استفاده میکنند و در این شرایط مردم جامعه مظلوم واقع می شوند و به زبانی نمی توانند بهره ای ببرند. در برخی از جوامع سینما فقط نقش سرگرم کننده مردم را دارد ، که به آن سینمای بی محتوا اطلاق می شود. حال در عصر حاضر که بشر به یک بلوغ فکری درخور توجه رسیده و شعور عمومی مردم ارتقاء یافته است از بی انتظاری فراتر اینهاست که یک نقش تک بعدی و ضعیف در اجتماع داشته باشد. سینما به عنوان کانون فکری و فرهنگی در جامعه مطرح است. در مورد ماهیت و کاربری بینی نظرات متفاوتی بیان شده است ، ولی با توجه به ماهیت و قدرت باید با رویکردی گسترده تر به این مقوله بنگرند و سینما را از تمام جنبه های اجتماعی اعم از اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … تغذیه کنند و رسالت خود را نسبت به جامعه ادا کنند و به جامعه کمک کنند تا مردم اجتماع در تمام زمینه های اجتماعی به پیشرفت و بلوغ فکری برسند تا یک جامعه روشنفکر و آگاه را بسازیم.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان [email protected] [email protected] ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

پاسخ ۲ به “دانلود رساله معماری مجتمع سینمایی”

  1. ابراهیم گفت:

    سلام جرا فایل بصورت Word نیس

نظر دهید