کارآموزی اداره ثبت

کارآموزی اداره ثبت


کارآموزی حقوق ثبت اداره ثبت اسناد و املاک


تحقیق آمادهشماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ – ۰۹۲۱۱۰۱۲۸۰


فهرست مطالب

             فصل اول:                                                                                                    ۲

رسالت یا هدف حقوق ثبت                                                                                          ۲

تعریف و انواع سند                                                                                                    ۳

             فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک                                                                 ۴

             فصل سوم: تصرفات                                                                                        ۷

             فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی                                                             ۹

             فصل پنجم: آگهی ها                                                                                    ۱۱

             فصل ششم: اعتراضات                                                                                 ۱۷

             فصل هفتم: دفاتر                                                                                        ۲۱

             فصل هشتم: تفکیک و افراز                                                                            ۲۹

             فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت                                                        ۳۰

             فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت                                                              ۳۵

             فصل یازدهم: مواد۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت                                                             ۴۸

             فصل دوازدهم: مواد ۱۴۰ و ۱۳۳                                                                       ۵۲

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری                                                                           ۵۸

 

معرفی محل کارآموزی:

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.


شماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ – ۰۹۲۱۱۰۱۲۸۰

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید