گزارش کاموزی -تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ۹۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول آب یک نگاه کلی

۱-۱-        مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲-        آب و اهمیت آن …………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-        کیفیت آب ……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-        کیفیت آبها ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم کاربرد تکنولوژی غشاء در تصفیه آب (اسمز معکوس)

۲-۱- دانشگاه کالیفرنیا و اولین دستگاه اسمزمعکوس ……………………………………………… ۱۴

۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس ………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۲- تکنولوژی اسمز معکوس ………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس ……………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۴- غشاء اسمز معکوس (غشای مناسب) ………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲- جلوگیری از تشکیل رسوب و معلق نگه داشتن آن ……………………………………….. ۲۸

الف ) رسوب گرفتگی غشاء …………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۱- محل مناسب تزریق ………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲-۲- تزریق بیش از حد ماده بازدارنده ………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۳- مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ………………………………………………………….. ۳۳

ب ) آلودگی ناشی از اکسیداسیون …………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۲-۴- کارتریج فیلتر ………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳- آلودگی (فولینگ) بیولوژیکی ……………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱- محلول شستشو …………………………………………………………………………………………….. ۳۷

الف ) محلول اسیدشویی غشاء PA …………………………………………………………………………… 37

ب ) محلول قلیاشویی غشاء  PA………………………………………………………………………………… 37

۲-۳-۲- مثالهایی از آلودگی غشاء ……………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳-۳- روند شستشوی شیمیایی سیستم RO ……………………………………………………… 39

الف ) حجم محلول و نرخ جریان شستشوی پیشنهادی برای RO …………………………. 40

ب ) دستورالعمل روند شستشوی RO ……………………………………………………………………… 40

ج ) از سرویس خارج بودن طولانی RO …………………………………………………………………… 41

۲-۳-۴- حمله مواد اکسید کننده به غشاء PA ………………………………………………………. 44

۲-۳-۵- بروز پدیده کامپاوند X …………………………………………………………………………………. 46

۲-۴- تعمیر و نگهداری اسمز معکوس ………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۵- عیب یابی اسمز معکوس به روش تفسیر نتایج عملکرد آن ……………………………. ۵۷

فصل سوم راهکارها و پیشنهادات برای کاهش هزینه‌های جاری تصفیه خانه آب نیروگاه

۳-۱- انفصال آب شرب از آب مصرفی ………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱-۱- هدایت آب شرب تولیدی به کانتین و آبدارخانه‌ها …………………………………….. ۶۹

۳-۱-۲- هدایت آب مصرفی به کانتین‌ – آبدارخانه‌ها، سرویس‌ها و غیره ………………. ۶۹

۳-۱-۳- جایگزینی تانک Potable برای مصارف غیر شرب …………………………………… ۷۰

۳-۱-۴- زمان بندی نمودن مصرف آب شرب و مصرفی ………………………………………….. ۷۰

۳-۲- تعمیرات به موقع ………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۲-۱- استفاده از لوازم یدکی مرغوب …………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۲-۲- کانال کشی برای لوله‌های جای گرفته در زمین ………………………………………… ۷۲

۳-۳- جایگزینی غشاء پلی سلوفان باردار به جای غشاء PA ………………………………….. 73

۳-۳-۱- معایب و محاسن غشاء PA (پلی آمید) ……………………………………………………… ۷۳

۳-۳-۲- معایب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ………………………………………………. ۷۴

۳-۴- احداث چاله نمک بهداشتی در محل تصفیه خانه ………………………………………….. ۷۴

۳-۵- هزینه تولید آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در حال حاضر ………………… ۷۶

۳-۵-۱- هزینه‌های پیش بینی شده ………………………………………………………………………….. ۷۶

الف ) نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب ) نمک مصرفی ………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

ج ) کلر و آنتی اسکالانت و مواد تست کننده سختی آب ………………………………………… ۷۷

د ) برق مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

و ) فیلتر کارتریج ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

ه‍ ( شستشوی RO و تعویض غشاء ممبران‌ها …………………………………………………………… ۷۸

ی ) هزینه ماهیانه تست آب آشامیدنی ……………………………………………………………………… ۷۸

۳-۵-۲- هزینه‌های پیش بینی نشده …………………………………………………………………………. ۷۹

الف ) نشتی و شکستگی لوله‌ها در محل نیروگاه ………………………………………………………. ۷۹

ب ) خرابی پمپها ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

ج ) نارسایی آب به دلایل مختلف و خرید آب شرب ………………………………………………… ۷۹

د ) هزینه تعمیرات و خرید لوازم یدکی …………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۶- مقرون به صرفه بودن یا نبودن سیستم فعلی با توجه به موارد فوق الذکر …… ۸۰

 

فهرست اشکال                                                                              صفحه

شکل شماره ۱ ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

شکل شماره ۲ ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

شکل شماره ۳ ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

شکل شماره ۴ ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

 

فهرست جداول                                                                                   صفحه

جدول شماره ۱ …………………………………………………………………………………………………………… ۹

جدول شماره ۲ ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره ۳…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

جدول شماره ۴ ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

جدول شماره ۵…………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

جدول شماره ۶……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

-۱- مقدمه

محدودیت منابع آب، نیاز روز افزونی به آب شرب، تولید فاضلابهای حاصل از فعالیتهای گوناگون آلودگی بیش از پیش آبها بیماریهای مرتبط با آب غیر بهداشتی موجب می‌شود که کیفیت آب جهت مصارف مختلف (بویژه آب آشامیدنی) مورد توجه قرار بگیرد بهمین منظور یکی از برنامه‌های عمران شهری تأمین آب سالم مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه فاضلابها بویژه فاضلاب شهری است که در صورت عدم جمع آوری و تصفیه می‌تواند خطر جدی برای آبهای زیرزمینی و سطحی و نهایتاً محیط زیست بشمار آیند به این ترتیب حفظ کیفیت محیط زیست بویژه منابع آب شرب، پیشگیری از آلودگی آبها و بکارگیری شیوه‌های مناسب تصفیه آب و فاضلاب نیازمند یک برنامه ریزی اصولی و عملی در زمینه کنترل کیفی منابع آب است در رئوس این برنامه‌ها مواردی مانند شناخت و ارزیابی منابع آلوده کننده آب ظرفیت پذیرش آن ذخیره‌ها توسط منابع آب پذیرنده، اندازه گیری پارامترهای تعیین کننده و…

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید