گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت ۱۰۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ….             ۱

– سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات………………………………………………………………. ۲

– انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………….. ۵

– معرفی ویژگی های نرم افـزار مدیریــت نگهـــداری   پیشگیـــرانــه و  شرکت ارائه دهنده ………….. ۹

– معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه ………………………………………… ۱۴

– نگهداری تجهیزات پزشکی ، تدابیر ، تسهیلات ، تجهیزات……………………………………………… ۱۷

– کالیبراسیون و اهداف آن …………………………………………………………………………………………………… ۲۰

– تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون ………………………………………………………… ۲۲

– شیوه اجرای کالیبراسیون ………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

– فنون کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

– برچسب های کالیبراسیون………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

– آزمایشگاه کالیبراسیون و تجهیزات پایه آن ……………………………………………………………………… ۳۰

– نظرات مسئولین وکارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی……………………… ۳۲

– جمع بندی و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… ۵۵

بخش دوم : آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه های تجهیزات پزشکی…….. ۵۷

–        تاریخچه بیمارستان های  ۲۲ بهمن و آریا ……………………………………………… ۵۸

–        ساختار و چارت بیمارستان………………………………………………………………….. ۶۰

–        شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت……………………………………………………… ۶۲

–        مدیریت تجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………… ۶۳

–        سیستم  سنتی مدیریت تجهیزات پزشکی…………………………………………………………………… ۶۳

–        سیستم  مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی……………………………………………………………………. ۶۵

–        اهم فعالیت های گروه مدیریت تجهیزات پزشکی……………………………………………………….. ۶۵

–        شناسنامه گازومتری……………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

–        شناسنامه میکروسکوپ………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

–        شناسنامه سانتریفوژ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

بخش سوم : کالیبراسیون ……………………………………………………………………………… ۸۹

–        کالیبراسیون PH متر……………………………………………………………………………………………………… ۹۰

–        کالیبراسیون سانتریفوژ…………………………………………………………………………………………………… ۹۱

–        کالیبراسیون ترازوی حساس………………………………………………………………………………………….. ۹۶

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

–        پیش نویس ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

–        سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ( PMq )

منابع  …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

مقدمه :

لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. در جهت بهبود بازدهی تولید و کارایی تجهیزات ، لازم است فعالیت های مدیریت فنی ( تروتکنولوژی ) در مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و بهره برداری در سیستم های صنعتی به عنوان یک بخش اساسی و بنیانی مورد مطالعه قرار گیرند.

به عنوان نمونه در دهه سال های ۱۹۶۰ بر اساس تخمین های گروه مهندسین نگهداری و تعمیرات « کشور انگلستان » ، هزینه های سالیانه نگهداری و تعمیرات در کارخانه های تولید ماشین آلات ، بالغ بر سه میلیون پوند بوده ، و این مبلغ بیش از جمع هزینه های صرف شده در سال جهت تامین بهداشت ملی برای آن کشور بوده است.

طبق مطالعات انجام شده ، از کل گردش سالیانه سرمایه های کشور آلمان ۵ درصد آن به بحث نگهداشت اختصاص یافته است . شاید در نگاه اول نگهداشت هزینه هایی را به سیستم اعمال نماید ، اما با مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی معلوم گردید که این سرمایه گذاری منجر به کاهش ۳۰ درصد هزینه ها گردیده است.

اهمیت تجهیزات در سه بخش تشخیص ، مراقبت و درمان بیماران سبب شده است که بخش زیادی از بودجه مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و عمدتاً خارج از کشور ، اختصاص یابد. به طوری که طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات بدست آمده می توان گفت تاکنون عددی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان دستگاه پزشکی ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و بیمارستانی در کشور موجود می باشد.

متاسفانه با وجود صرف هزینه های سنگین تا کنون برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت تجهیزات پزشکی و خصوصاً نگهداری مناسب تجهیزات پزشکی به صورت اجرایی صورت نگرفته است . تا آنجا که حتی مراکز درمانی از میزان خسارت بعمل آمده به علت فقدان نگهداری صحیح تجهیزات پزشکی ، کمبود چک لیست ها و دستورالعمل های مناسب که منجر به استفاده نادرست ، و در نهایت تعمیرات غیر قابل پیش بینی ، مکرر و خواب دستگاه شده است ، اطلاع دقیق ندارند.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید