گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی


تحقیق آماده

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی حسابداری


چکیده:

مجموعه مطالبی که در این گزارش آورده شده است شرح و توضیحی است بر تمام امور و فعالیتهایی که در مدت کارآموزی اینجانب …………… به مدت ۲۴۰ ساعت در شرکت فنی بازرگانی طی نموده ام.

در مدت کارآموزی، هدف، آشنایی با محیط شرکت، کسب تجربه، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است که در پایین شرح کار کارآموزی خود را توضیح می دهم.

در فصل اول این گزارش به معرفی محل کارآموزی و شرح کلی فعالیت¬ها و محصولات شرکت پرداخته ام. در فصل دوم، مروری مطالعات انجام شده و فعالیتهای صورت گرفته در دوران کارآموزی به صورت علمی و تئوری را آورده ام و در نهایت در فصل سوم به شرح تفصیلی از آموخته ها و نتایج در شرکت فنی بازرگانی ………. پرداختم.


فهرست مطالب

فصل اول: معرفی محل کارورزی               ۱

معرفی شرکت زبرآسیا              ۲

چشم‌انداز شرکت      ۳

ماموریت شرکت       ۳

ارزش های محوری   ۴

باور های حرفه ای    ۴

فعالیت های شرکت  ۵

محصولات سخت افزاری زبراسیا                ۶

راهکارهای شرکت    ۹

سیستم لیبلینگ کالا               ۹

سیستم لیبلینگ و ثبت اطلاعات محصول ۱۰

سیستم مدیریت انبارها مبتنی بر بارکد    ۱۱

سیستم ردیابی مواد و قطعات   ۱۳

سیستم جمع آوری اطلاعات تولید           ۱۴

مدیریت اموال و دارائی های ثابت مبتنی بر بارکد      ۱۵

امکانات نرم‌افزاری سیستم های مبتنی بر بارکد        ۱۷

سرمایه گذاری برای تسخیر اطلاعات         ۱۹

کنتورخوانی بارکدی ۲۰

فروش گرم (پخش مویرگی)      ۲۱

مدیریت نقاط فروش ۲۳

مدیریت خدمات پس از فروش  ۲۵

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده   ۲۷

مقدمه:      ۲۸

ثبت رویدادهای مالی ۲۸

تهیه صورت مغایرت بانکی         ۲۹

کسورات قانونی در صورتحساب ها و صورت وضعیت ها             ۲۹

شناخت ماهیت حساب             ۳۰

انبار گردانی              ۳۰

هدف انبار گردانی     ۳۱

منافع انبار گردانی    ۳۱

انواع عملیات انبار گردانی          ۳۳

سازماندهی انبارگردانی              ۳۵

روش سازماندهی انبارگردانی :   ۳۵

روشهای انبار گردانی ۳۷

مغایرت گیری           ۳۸

صورت مغایرت بانکی ۳۸

تهیه صورت مغایرت بانکی         ۴۳

روشهای تهیه صورت مغایرت    ۴۴

فصل سوم: نتیجه گیری            ۴۷

نتیجه گیری             ۴۸

فصل چهارم: منابع و مآخذ       ۴۹

منابع و مآخذ:           ۵۰


شماره تماس: ۶۶۴۹۷۹۰۰- ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید