گزارش کارآموزی امور اداری

گزارش کارآموزی امور اداری


گزارش کارآموزی امور اداری دانشگاه


تحقیق آماده


فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

چکیده                                                                  ۷

فصل اول: آشنایی با دانشگاه فنی و حرفه ای            ۸

تاریخچه دانشگاه فنی و حرفه ای                             ۹

مأموریت دانشگاه فنی و حرفه ای                             ۹

نمونه¬هایی از فعالیتهای دانشگاه فنی و حرفه ای     ۱۰

گروه های تحصیلی                                              ۱۱

تعداد رشته و دانشجو                                            ۱۱

تعداد آموزشکده                                                  ۱۱

مزایای دانشگاه                                                   ۱۱

نحوه پذیرش دانشجو                                            ۱۲

چارت سازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای                ۱۳

فصل دوم: برنامه ریزی در امور اداری                     ۱۴

تاریخچه                                                           ۱۵

تاریخچه برنامه ریزی در ایران                               ۱۶

هدف برنامه‏ریزى                                               ۱۹

فرآیند برنامه‏ریزى‏                                                ۲۰

مراحل برنامه‌ریزی                                                ۲۰

اصول برنامه‌ریزی                                                  ۲۲

سطوح هدف‏                                                        ۲۴

ابعاد برنامه‏ریزى سازمانى‏                                     ۲۵

سطح برنامه‏ریزى                                                  ۲۵

چهارچوب‏هاى زمانى برنامه                                       ۲۶

قلمرو برنامه‏ریزى                                                  ۲۷

استمرار برنامه‏ریزى‏                                              ۲۷

ضرورتهای ادغام سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق   ۲۸

ویژگیها و الزامات                                                 ۳۱

۱ – تصویر کلی از نقاط ضعف نظام اداری                  ۳۲

۲- ویژگیهای سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه سابق    ۳۳

۳ – اهداف و استراتژی های برنامه سوم توسعه        ۳۳

۴ – ویژگیهای “بایدی ” سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ۳۴

فصل سوم: معرفی محل کارآموزی – نتیجه گیری و پیشنهادات     ۴۱

معرفی آموزشگاه ولیعصر                                                       ۴۲

رشته¬های تحصیلی دانشکده فنی ولیعصر                             ۴۲

معرفی امور اداری دانشکده                                                   ۴۶

وظایف امور اداری دانشکده                                                   ۴۸

شرح وظایف کارشناس امور اداری                                          ۵۲

شرح وظایف کارشناس دبیرخانه و بایگانی                               ۵۳

شرح وظایف کارشناس امور رایانه                                           ۵۴

مدیران دانشکده از ابتدا تا اکنون                                              ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهاد                                                          ۵۶

منابع                                                                                   ۶۱

 

چکیده

تصمیم گیری جدید دولت در خصوص نحوه سازماندهی سازمانهای ستادی خودیعنی ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق در یکدیگر وتشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمی است که مثبت یا منفی بودن آن تا حدودزیادی به “نحوه اجرای ” آن بستگی دارد. “ادغام ” به عنوان یک راهبرد برای ایجاد تحول وتغییر می تواند در حد جمع جبری شدن سازمانهای گذشته از حیث تشکیلاتی، خاتمه یافته تلقی شده و یا اینکه به معنی برپایی تدریجی یک سازمان جدید با هویت ساختاری و رفتاری جدید هدف گذاری شود که هریک از دیدگاهها و روشهای مذکور نتایج خاص خود را در پی خواهد داشت.

اینجانب …………. گزارش کارآموزی خود را در …………. گذرانده¬ام. این پروژه شامل گزارش¬ها، و تجربیاتی است که در …………. به مدت ۲۴۰ ساعت کارآموزی، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری¬های مختلف صورت گرفته است.

در این گزارش به شرح مختصری از فعالیتها و وظایف این سازمان و همچنین قسمتهای مختلف امور اداری در این سازمان پرداخته¬ام.

در پایان از زحمات مسئولین …………. کمال تشکر را دارم.


شماره تماس: ۰۹۲۰۱۰۲۸۱۰۰ – ۰۹۲۱۱۰۱۲۸۰

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید