گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ۷۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                                  ۱

تاریخچه کارخانه                                                                                                              ۲

شرح مختصری از فرآیند تولید و ظرفیت کارخانه                                                                      ۳

واحدهای کارخانه                                                                                                                         ۵

دیاگرام تک خطی برق کارخانه                                                                                            ۶

پست برق کارخانه                                                                                                            ۷

تجهیزات موجود در داخل پست ۶۳  KV                                                                               ۸

ترانسهای بکار رفته در کارخانه                                                                                             ۱۰

حفاظت ترانس ها                                                                                                              ۱۰

انواع تابلوهای برق                                                                                                            ۱۳

انواع موتورهای بکار رفته در کارخانه                                                                                     ۲۰

طریقه وصل موتورهای  DC  به برق                                                                                                 ۲۱

طریقه تغذیه موتورهای  DC                                                                                               ۲۲

روش ترمزی معکوس                                                                                                         ۲۵

کنترل دور حلقه بسته موتورهای  DC                                                                                    ۲۶

جزئیات بلوک های مختلف موتورهای  DC                                                                            ۳۲

روش های کنترل دور موتور های القائی سه فاز                                                                         ۳۴

حفاظت موتورها                                                                                                               ۴۲

راه اندازی موتورهای القائی سه فاز                                                                                        ۴۴

مدارهای قدرت برخی از موتورهای القائی سه فاز                                                                      ۴۶

طریقه تنظیم درجه حرارت داخل کوره                                                                                   ۴۹

طریقه تنظیم فشار داخل کوره                                                                                               ۵۰

ساختار PLC                                                                                                                  ۵۴

مراجع( References )                                                                                                     ۶۷

مقدمه

برق کارخانه از طریق پست ۲۳۰ KV   شهرستان میانه تامین شده و به ۶۳ KV   تبدیل می گردد و از طریق خط انتقال ۶۳ KV   دو مداره به پست ۶۳ KV کارخانه انتقال می یابد در پست ۶۳ KV  ولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ ۶٫۶  KV   تبدیل می گردد و به ترانسهای توزیع جهت تبدیل به ولتاژ ۶٫۶ KV / 400 V , 600 V   انتقال می یابد . در کارخانه فولاد آذربایجان میانه دو نوع موتور بکار برده شده است که عبارتند از :

۱- موتورهای DC   تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود .

۲- موتورهای AC   سه فاز برای محرک رولرهای شارژ کوره ، دشارژ کوره ، لوپرها ،پمپ های آب ، کمپرسور باد ، موتورهای مبدل فرکانسی برای دورهای متغیر مانند رولرهای خروجی خط نورد و موتورهای جرثقیل ها و …. بکار برده شده است .

برای تغذیه موتورهایDC  از ترانسهای دو خروجی که ولتاژ  ۶٫۶ KV  را به ولتاژ ۶۰۰ V تبدیل می کنند و با یکسو کردن آن از طریق ادوات الکترونیک صنعتی ( یکوساز تمام موج تمام کنترل شده ) تهبه می شود استفاده شده است .

برای تغذیه موتورهای AC   سه فاز از ترانسهایی که ولتاژ  ۶٫۶ KV  را به ولتاژ ۶۰۰ V تبدیل می کنند استفاده شده است

در کارخانه فولاد تابلو برق های بکار رفته عبارتند از :

۱ـ تابلوهای۶٫۶KV METAL  CLAD  SWITCHBOARD 

۲تابلوهایPOWER  CENTER

۳- تابلوهای ( MCC)MOTORS CONTROL CENTER 

۴- تابلوهای درایو مبدل فرکانس

۵- تابلوهای درایوهای  DC

۶- – تابلوهای اتوماسیون

خط نورد شامل ۱۸ قفسه می باشد که برای محرک استندها از موتورهای DC تحریک جداگانه استفاده شده است و تغذیه و کنترل دور موتورهای DC بکار رفته در خط نورد ، از طریق ادوات الکترونیک صنعتی ( یکسو کننده های تمام کنترل شده ) مهیا می گردد و کنترل دور موتورهایDC  توسط ادوات الکترونیک صنعتی و از طریق فیدبک گرفتن از جریان و فیدبک گرفتن از سرعت موتور ( توسط تاکوژنراتور ) تنظیم می گردد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید