گزارش کارآموزی کامپیوتر -کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنرفاضل آباد ۶۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

                                فهرست مطالب

    عنوان                                                              صفحه

فصل اول:آشنایی کلی بامکان کارآموزی                                                    

 

۱-۱ تاریخچه سازمان                                                                           ۳

۲-۱نمودارسازمانی وتشکیلات                                                                ۵

شرح وظایف پست های سازمانی                                                             ۸

۳-۱نوع محصولات تولیدی یا خدمات                                                       ۱۵

۴-۱شرح مختصری از فرآیند تولیدی یا خدماتی                                          ۲۱

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط بارشته علمی کارآموز                               

۱-۲موقعیت رشته کامپیوتر(نرم  افزار)در کانون                                        ۳۵

۲-۲ بررسی شرح وظایف رشته کامپیوتر درواحدصنعتی                             ۳۷

۳-۲امورجاری دردست اقدام                                                                   ۴۸

۴-۲برنامه های آینده                                                                             ۵۰

۵-۲ تکنیک های مورد استفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)درکانون           ۵۶

فصل سوم:آزمون آموخته ها ونتایج

نتیجه گیری کلی                                                                                   ۵۸

۱-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۱)                                                        ۵۹

۲-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۲)                                                        ۶۰

۳-۳ گزارش پیشرفت کارآموزی(۳)                                                        ۶۱

۴-۳ فرم پایان دوره کارآموزی                                                               ۶۲

  مقدمه

کانون مرکزی است که در راستای اهداف،اصول وسیاستهای سازمان دانش آموزی برای غنی سازی اوقات فراغت وارتقاء آگاهی های اعضا سازمان وسایردانش آموزان ومخاطبین بااستفاده در قالب فعالیتهای فرهنگی،ادبی،هنری،ورزشی،اجتماعی،علمی،مهارتی واردویی وسازماندهی اعضا،فعالیت می نماید.

                        علیرغم پیچیدگی های برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان بویژه دانش آموزان دوره متوسطه ونیز تنگنا ومحدودیت ها،باید اذعان کردکه در شرایط امروز کشور،در مواجه با پیشرفت تکنولوژی وفراگیری فن آوری اطلاعات وارتباطات می باشیم،باید متناسب با نیازها و خواسته های دانش آموزان اقدامات اساسی درارتباط باحضورفعال وبا نشاط آنان درکانونها انجام دهیم.برنامه های مدون کنونی،بیانگر دواصل مهم در ماهیت وجودی کانونهاست،به استناداین دواصل باید تدابیری سیستماتیک ونظام مند برای بهره وری هرچه بیشترواستفاده بهینه از این فضاها اندیشیده شود واین امرامکان پذیرنیست مگراینکه همه اجزاء وعناصری که به نحوی با فعالیتهای کانون مرتبط می باشند،به طور هماهنگ ویکپارچه نیاز به یک فرآیند برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک را در کانونها مبنی برایجاد تحولی اساسی در نوع نگاه به نیازها ومسائل فرهنگی واجتماعی نسل امروز را به سیاست گذاران گوشزد نماید. این دواصل عبارتند از:

۱- کانونها از مناسب ترین فضاها برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

متناسب با سلیقه ها وعلاقه های متفاوت آنهاست.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید