گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول برخی از انوع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری……….. ۲

وصول مطالبات ………………………………………………………………………………………. ۲

آراء کمیسیونهای شهرداری………………………………………………………………………. ۵

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ………………………. ۶

انتقال سند رسمی…………………………………………………………………………………….. ۷

استعلامات ……………………………………………………………………………………………… ۸

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای  شهرداری…………………….. ۹

الف:‌ معاونتها…………………………………………………………………………………………… ۱۰

معاونت امور شهرداری و فضای سبز ………………………………………………………. ۱۰

معاونت مالی و اداری……………………………………………………………………………….. ۱۲

معاونت شهرسازی  و معماری …………………………………………………………………. ۱۴

معاونت فنی و عمرانی ……………………………………………………………………………… ۱۶

معاونت حمل و نقل ترافیک ……………………………………………………………………….. ۱۷

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ……………. ۱۷

ب: ادارات مستقل ……………………………………………………………………………………. ۱۸

املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها………………………………………………………………….. ۱۸

دفتر شهردار ………………………………………………………………………………………….. ۲۰

حراست ………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

بازرسی………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مشاورین، روابط عمومی ………………………………………………………………………….. ۲۱

 

مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به ۱۳ نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه ۲ شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.

 

بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها  وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه ۲ قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید