گزارشات کارآموزی وکالت ۳۴۱

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست موضوعی

عنوان                                                                                               صفحه

۱-   سرقت                                                                                             ۱

۲-    مطالبه(سفته)                                                                                    ۱۴

۳-    تخلیه                                                                                             ۱۹

۴-   خلع ید                                                                                            ۲۶

۵-   نزاع                                                                                                ۳۷

۶-   تخلیه                                                                                              ۴۱

۷-   مطالبه اجرت المثل                                                                    ۴۵

۸-   استرداد اموال                                                                                     ۵۰

۹-   تصادف جرمی منجر به فوت                                                                 ۵۳

۱۰- مطالبه وجه چک                                                                              ۵۷

۱۱- الزام به تنظیم سند                                                                             ۵۹

۱۲- تغییر نام                                                                                         ۶۱

۱۳- تصادف جرمی                                                                                 ۶۵

۱۴- مطالبه دیه                                                                             ۶۷

۱۵- خلع ید                                                                                          ۸۱

۱۶- تخلیه                                                                                            ۸۵

۱۷- تصادف فوتی                                                                                   ۹۳

۱۸- فسخ قرار داد                                                                                   ۱۰۰

۱۹- تخریب و پیشروی در ملک                                                                 ۱۰۵

۲۰- مطالبه ( فاکتور)                                                                                ۱۰۹

۲۱- فروش مال غیر و کلاهبرداری                                                              ۱۱۲

۲۲- مطالبه                                                                                            ۱۲۰

۲۳- الزام به تنظیم سند                                                                             ۱۲۴

۲۴- فسخ قرار داد                                                                                   ۱۳۰

عنوان                                                                                               صفحه

۲۵- سرقت                                                                                           ۱۳۵

۲۶- مطالبه اجور معوقه                                                                            ۱۴۱

۲۸- خلع ید                                                                                          ۱۴۶

۲۹- ایراد صدمه غیر عمد                                                                          ۱۵۰

۳۰- مطالبه وجه چک                                                                              ۱۵۷

۳۱- مطالبه خسارت اتومبیل                                                                       ۱۶۰

۳۲- تقسیط دیه و اعار                                                                    ۱۶۵

۳۳- قتل غیر عمد                                                                                   ۱۶۹

۳۴- مطالبه                                                                                            ۱۷۸

۳۵- مطالبه سفته                                                                                     ۱۸۳

۳۶- دیه                                                                                               ۱۸۶

۳۷- فحاشی  تهدید و استفاده غیر مجاز از برق عمومی                                     ۱۹۱

۳۸- مهروموم و تحریر ترکه                                                                       ۲۰۰

۳۹- الزام به اجازه تعمیرات                                                                       ۲۰۳

۴۰- مطالبه و واخواهی                                                                    ۲۰۶

۴۱- مطالبه وجه چک  فاکتور                                                                     ۲۰۸

۴۲- مطالبه وجه چک                                                                              ۲۱۱

۴۳- شرب خمر و نگهداری ماهواره و استعمال مواد مخدر                                 ۲۱۴

۴۴- اعتراض به توقیف اموال                                                                     ۲۲۱

۴۵- سرقت                                                                                           ۲۲۶

۴۶- تخلیه                                                                                            ۲۲۸

۴۷- تنظیم سند                                                                                      ۲۳۱

۴۸- فسخ مبایعه‌نامه                                                                                ۲۳۷

۴۹- اختلاف خانوادگی                                                                             ۲۴۲

۵۰- مطالبه                                                                                            ۲۴۹

عنوان                                                                                               صفحه

۵۱- ابطال شناسنامه                                                                                 ۲۵۱

۵۲- تعدیل اجاره بها                                                                                ۲۵۴

۵۳- تصادف جرمی                                                                                 ۲۵۶

۵۴- تنفیذ وصیت نامه                                                                              ۲۶۱

۵۵- فسخ قولنامه                                                                                    ۲۶۳

۵۶- تنظیم سند رسمی                                                                    ۲۶۷

۵۷- افترا و توهین و مزاحمت و ممانعت از حق                                              ۲۷۳

۵۸- مطالبه                                                                                            ۲۷۷

۵۹- تخلیه                                                                                            ۲۸۲

۶۰- انتقال سند                                                                                      ۲۸۶

۶۱- سرقت                                                                                           ۲۸۸

۶۲- مطالبه( اجرای حکم  توقیف)                                                               ۲۹۳

۶۳- مطالبه                                                                                            ۲۹۷

۶۴- تنظیم سند رسمی                                                                    ۲۹۹

۶۵- فروش مال غیر و کلاهبرداری                                                              ۳۰۲

۶۶- فسخ قرارداد                                                                                    ۳۱۱

۶۷- خلع ید                                                                                          ۳۱۵

۶۸- مطالبه                                                                                            ۳۲۰

۶۹- تخریب و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی                               ۳۲۲

۷۰- مطالبه چک                                                                                     ۳۲۹

۷۱- ابطال واقعه فوت                                                                               ۳۳۱

۷۲- تنظیم سند رسمی                                                                    ۳۳۵

 

بنام خدا

شکوائیه:

ریاست محترم کلانتری ۱۰

احتراماً به استحضار می‌رساند مغازه مشاور املاک اینجانب بهروز اسماعیلی واقع در شهرک اوج انتهای ۲۰ متری املاک گلها مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار گرفته است که با شکستن قفل درب ورودی اقدام به سرقت یک دستگاه تلویزیون ال جی ۱۴ اینچ رنگی نموده که در این راستا به شخصی بنام علی سرخوش که فردی سابقه‌دار و معتاد می‌باشد که از طریق دوستانش شناسائی و معرفی شده است مظنون و شکایت دارم تقاضای رسیدگی و اقدام قانونی را دارم قبلاً از تلاش آن ریاست محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام بهروز اسماعیلی

برگ تحقیق از شاکی

س – خود را معرفی نمائید مفاد نمائید مفاد تبصره ۱۲۵ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم می‌شود.

نام: بهروز         نام خانوادگی: اسماعیلی         فرزند: محمد   سن: ۱۳۳۵

شغل و محل کار: بنگاه معاملات ملکی اوج – انتهای بیست متری املاک گلها

اهل کرج ساکن کرج شهرک اوج بوعلی ۱۷ قطعه ۲۱۹

س – شکایت خود را مشروحاً با دلائل بیان نمائید: احتراماً به عرض می‌رسانم اینجانب مغازه مشاور املاک را در ساعت ۲:۳۰ مورخه ۳۰/۷/۸۰ را تعطیل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام که در ساعت ۰۸ مورخه ۱/۸/۸۰ به محل کار رفته متوجه شدم که قفل درب مغازه شکسته شده است و سارق یا سارقین یکدستگاه تلویزین ال جی ۱۴ اینچ رنگی را به سرقت برده‌اند و حال به شخصی بنام علی سرخوش مظنون هستم چونکه نامبرده فردی سابقه دار و معتاد می‌باشد و از دوستانش ایشان را معرفی کرده است و پس از بررسیهای لازم به نظر می‌رسد که تلویزین را با همکاری دوستش به چهارراه دانشکده برده و فروخته است از ایشان شکایت و تقاضای رسیدگی دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌کنیم.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید