کار تحقیقی حقوق – برابری جنسی در حقوق و مقررات استخدامی به صورت روش تحقیق ۲۷ صفحه

چکیده:
امروزه برابری جنسیتی در ابعاد گوناگونی اجتماعی-اقتصادی نه تنها‌ به‌ عنوان ضرورت اخلاقی بلکه به عنوان راهی به سوی آبادانی و پیشرفت ملت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. شواهد‌ انکارناپذیری‌ وجود‌ دارد که نشان می‌دهد در تمامی دنیا برابری جنسیتی موجب تسریع رشد‌ اقتصادی، تقویت‌ دولت‌ها، کاهش فقر و ایجاد امنیت اجتماعی می‌شود.
تقریبا نیمی از کارکنان در کل دنیا در مشاغل خاص جنسیتی که در آن حداقل ۸۰ درصد شاغلان، از یک جنس هستند. اشتغال دارند. در واقع مشاغل غیرکشاورزی خاص مردان تقریبا هفت برابر این مشاغل برای زنان است. این پدیده انعطاف‌ناپذیری بازارکار را نشان می‌دهد که باعث کاهش فرصت‌های شغلی به خصوص برای زنان می‌شود و در نتیجه کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد. بعیض شغلی بر حسب جنس، گذشته از نابرابری فرصت‌های شغلی به نابرابری نرخ دستمزد و مرتبه شغلی بر حسب جنس نیز اشاره دارد. در واقع، مشاغل خاص زنان اغلب دارای پرداختی کمتر، مقام پایین‌تر و امکانات محدودتر برای پیشرفت درمقایسه با مشاغل خاص مردان است و حتی ثابت می‌شود که افزایش برابری زن و مرد در یک شغل، اثر معکوس بر نرخ دستمزد در آن شغل می‌گذارد. برای بررسی وضعیت تبعیض جنسیتی در بازار کار لازم است نماگرهای نشان‌دهنده ابعاد مختلف بازار کار به تفکیک جنس محاسبه و مقایسه شوند. در این تحقیق، به بررسی جنسیتی در حقوق و مقررات استخدامی می پردازیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که هر چند حضور زنان در بازار کار کشور و جایگاه آنان در این بازار از روند روبه رشدی طی دوره مورد بررسی برخوردار است. هنوز در اغلب موارد زنان از موقعیت‌های برابر با مردان در بازار کار برخوردار نیستند.
چکیده: ۵
فصل اول: کلیات ۶
بیان مساله ۷
اهداف تحقیق ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
فرضیات تحقیق ۹
روش تحقیق ۱۰
تعریف اصطلاحات ۱۰

فصل دوم: برابری جنسی در کار ۱۲
مقدمه ۱۳
مبحث اول: مختصری از تاریخچه‌ اشتغال زنان ۱۳
گفتار اول: ارزش و اهمیت کار زنان ۱۴
مبحث دوم: حقوق کار ۱۵
مبحث سوم: شرایط کار زنان ۱۶
گفتار اول: مزد یا حقوق ۱۶
گفتار دوم: مدت کار ۱۷
گفتار سوم: کار شبانه و کار اضافی ۱۸
مبحث چهارم: قانون استانداردهای کار‌ و دغدغه‌های‌ برابری ۱۸
گفتار اول: دستمزدهای حداقل‌ ۱۸
گفتار دوم: پرداخت برابر ۱۹
گفتار سوم: مرخصی‌ ۱۹
گفتار چهارم: قوانین حمایتی‌ ۱۹
گفتار پنجم: کار غیر استاندارد ۲۰
گفتار ششم: عدم تبعیض‌ ۲۰
گفتار هفتم: اجرا و اجبار ۲۰

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۲۲
منابع ۲۶

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید