کار تحقیقی حقوق – اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی

کار تحقیقی حقوق


اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی


 

بیان مساله:

بنابر اصل برائت با عنایت به عدم احراز رد صلاحیت (عدم حصول علم بر نفی صلاحیت داوطلبین) ، باید صلاحیت داوطلبین را تأیید نمود. به نظر می رسد دیدگاه مذکور عمیقاً محل مناقشه باشد چه آنکه همانطور که گفته شده مجرای اصل برائت رفع شک در استخراج حکم است حال آنکه حکم مسئله حاضر بنابر مواد قانونی مربوط مشخص و آشکار است ولی موضوع متعلق حکم مذکور که احراز تحقیق شرایط موضوع ماده۲۸ می باشد محل شک است. بنابراین مسئله محل مناقشه موضوعی است ونه حکمی، و از آنجایی که موضوعات و امور جان جز ذات احدیت همه حادث ومسبوق به عدم می باشند لازم است اصل را بر “عدم” حدوث وقوع آنها قرار دهیم مگر آنکه وقوع آنها اثبات گردد. بنابراین اقتضاء اصل “عدم” آن خواهد بود که در صورت شک در تحقیق اوصاف موضوع ماده ۲۸، باید عدم وجود این اوصاف را فرض نمود و تا زمانی که بنا بر ادله، علم بر تحقق ثبوتی آنها تحصیل ننموده­ایم به استناد عدم احراز شرایط از تأیید صلاحیت داوطلبین مذکور خودداری نمایند. چراکه شرط اعلام نامزدی وجود این شرایط بوده است و تا زمانی که وجود شرط احراز نشود مشروط به یعنی صلاحیت نامزد شدن محقق نخواهد شد. اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی از همین قاعده نشأت می­گیرد.

فصل اول: کلیات ۱
بیان مساله ۲
اهداف تحقیق ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
فرضیات تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
تعریف اصل عدم صلاحیت ۴

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق ۵
مقدمه ۶
مبحث اول: تعریف صلاحیت و انواع آن ۶
گفتار اول: صلاحیت ذاتی ۷
گفتار دوم: صلاحیت نسبی ۸
مبحث دوم: اهمیت صلاحیت ۸
مبحث سوم: تشخیص و احراز صلاحیت ۸
مبحث چهارم: اصل صلاحیت مقنن در هنجارگذاری و ویژگی‌های آن ۹
مبحث پنجم: اصل تفکیک قوا ۱۱
فصل سوم: اصل عدم صلاحیت ۱۵
مبحث اول: احراز یا عدم صلاحیت ۱۷
مبحث دوم: جایگاه اصل‌ عدم‌ صلاحیت در حوزه دو نوع آیین‌نامه ۲۱
مبحث سوم: صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری در‌ حقوق‌ ایران ۲۳
گفتار اول: صلاحیت وضع آیین‌نامه در قانون اساسی ۲۳
بند اول: رئیس جمهور ۲۵
الف: مسئولیت تأمین اجرای قانون اساسی ۲۵
ب: ریاست سازمان‌های مستقل ۲۵
بند دوم: رئیس قوه قضاییه ۲۶
نتیجه گیری ۳۱
منابع ۳۰

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید