کارورزی ساختمان ۵۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

       تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان…………………………………………۳

        پیاده کردن نقشه………………………………………………………………………………………………………….۴

       گودبرداری………………………………………………………………………………………………………………………۵
پی سازی……………………………………………………………………………………………………………………….۷
پی کنی در انواع زمین ها……………………………………………………………………………………………..۷

      خاک برداری و خاک ریزی……………………………………………………………………………………………۹
تعریف پی: …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
ابعادپی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

        انواع پی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

        پی سازی و پی کنی با هم ………………………………………………………………………………………….۲۳

        پی کنی در زمین های سست …………………………………………………………………………………….۲۴

        پی کنی در زمین های خاک دستی و سست………………………………………………………………۲۴

         طریقه عمل : ……………………………………………………………………………………………………………..۲۶

         لایه های پی های تکی………………………………………………………………………………………………۲۷

         شناژ  ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

         لایه های شناژ…………………………………………………………………………………………………………….۳۴

         قفسه شناژ………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

         ساختمان های اسکلت فلزی:…………………………………………………………………………………….۳۸

         اجزاء ساختمان های فلزی………………………………………………………………………………………..۳۸

         انواع پروفیل های فولادی در ساختمان……………………………………………………………………۳۹

         قسمت های مختلف ستون……………………………………………………………………………………….۴۲

          بادبند…………………………………………………………………………………………………………………………۴۴

         زنگ زدگی و جلوگیری از آن:…………………………………………………………………………………..۴۵

         مزایا ی ساختمان فلزی  ………………………………………………………………………………………….۴۶

         معایب ساختمانهای فلزی :………………………………………………………………………………………۴۹

         تشریح محل کارآموزی…………………………………………………………………………………………….۵۱

تقسیمبندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بارساختمان
بطور کلی زمینها به چنددسته تقسیم می شوند:

الف ـ زمینهای خاکریزی شده(زمینهای خاک دستی): مانند بعضی از اراضی شمال تهران و خندق های پر شده که همه بوسیله خاک دستی پر شده اند ، مقاومت این زمینها بسیار کم بوده و قدرت مجاز آنها در حدود ۸۰ گرم بر سانتی متر مربع می باشد . این زمینها بدون پی سازی های ویژه مانند شمع کوبی و غیره به هیچ وجه برای ساختمان مناسب نیستند .

ب ـ زمینهای ماسه ای : مانند زمینهای سواحل دریا ، این زمینها برای ساختمانهای سبک مناسب هستند و در حدود ۱ تا ۲/۱ کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع بار تحمل می نمایند و در بعضی از انواع زمینهای سواحل دریا که ماسه ای بوده و به کل فاقد خاکهای چسبنده می باشد (خاک رس) بیش از ۵۰۰ گرم بار تحمل نمی کنند . در این گونه زمینها نیز باید برای ساختمانهای سبک طبق شرایط محلی پی سازی ویژه صورت بگیرد و برای ساختمانهای بزرگ ابعاد پی باید با توجه به مطالعات مکانیک خودرو و بر طبق محاسبه ساخته شود .

ج ـ زمینهای شنی : اگر این زمینها دارای دانه بندی خوب باشند به طوری که دانه های ریز فضای خالی بین دانه های درشت تر را پر نموده و تولید جسم توپر و متراکمی کرده باشد و این دانه بندی به وسیله ماده چسبنده به هم متصل باشد (خاک رس به اندازه لازم) برای ساختمان بسیار مناسب بوده و مقاومت مجاز آن در حدود ۵/۲ و حتی ۵/۳ کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد به این گونه ها زمینها دج گفته می شود .

 فایل دارای عکس میباشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید