کارآموزی گیاه شناسی – ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی عراق محله ۶۷ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

تشکر و قدردانی                                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                                                           ۲

ذرت خوشه ای sorghum sp                                                                                   ۳

اکولوژی سورگوم                                                                                                        ۴

خصوصیات گیاه شناسی سورگوم                                                                                 ۵

انواع مختلف سورگوم                                                                                                  ۸

خصوصیات زراعی ذرت خوشه ای                                                                              ۸

عملیات داشت                                                                                                              ۱۱

برداشت سورگوم                                                                                                         ۱۲

منشاء ، گونه ها و نژادها                                                                                                ۱۶

گیاه شناسی با گلدهی و کنترل گرده افشانی                                                                  ۱۷

روشهای خودگشنی و تلاقی                                                                                         ۱۸

تولید بذر سورگوم هیبرید                                                                                             ۲۰

هدف های اصلاحی                                                                                                     ۲۰

بیماریها                                                                                                                         ۲۱

ذرت معمولی corn                                                                                                     ۲۵

مشخصات گیاهشناسی ذرت                                                                                         ۲۶

اکولوژی ذرت                                                                                                             ۲۸

انواع ذرت                                                                                                                    ۲۹

خصوصیات زراعی                                                                                                       ۳۰

موقع کاشت                                                                                                                 ۳۱

عملیات داشت                                                                                                              ۳۳

برداشت                                                                                                                        ۳۵

برداشت ذرت دانه ای                                                                                                   ۳۵

برداشت ذرت برای سیلو                                                                                               ۳۶

بیماریهای ذرت دانه ای ( بلال )                                                                                    ۳۷

اصلاح ذرت                                                                                                                 ۴۰

گلدهی و گرده افشانی                                                                                                  ۴۱

هدفهای اصلاحی                                                                                                         ۴۳

سویا                                                                                                                             ۴۵

خصوصیات بتانیکی                                                                                                      ۴۵

خصوصیات زراعی                                                                                                       ۴۶

برداشت سویا                                                                                                                ۴۸

آفات سویا                                                                                                                    ۴۹

گلدهی و گرده افشانی                                                                                                  ۵۱

روشهای تلاقی                                                                                                                         ۵۲

هدفهای اصلاحی                                                                                                         ۵۳

منابع                                                                                                                        ۶۴

مقدمه :

دوره کارآموزی یعنی بکارگیری تمامی آموخته ها و معلوماتی که در طی این چند سال در محیط دانشگاه کسب کرده ایم . یا می توان چنین بیان کرد که دوره کارآموزی تکرار تمام مهارت ها ، از ابتدایی ترین سطوح تا پیشرفته ترین آنها در محیطی خارج از محیط آموزشی می باشد .

بکارگیری فنون و تکنیک های فراگیر شده در محیط کار باعث ثبات هرچه بیشتر این مهارتها در ذهن و سبب ایجاد خلاقیت در انجام مراحل کار کشاورزی می شود.

باتوجه به اطلاعاتی که در دوره کاراموزی بدست آورده ایم با قاطعیت می توان بیان کرد که علم کشاورزی ، پیشرفت بسیار چشمگیری در زمینه علم گیاهپزشکی داشته و به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کرده است .

در این گزارش سعی شده است که هرچه بیشتر در رابطه با کاربرد تکنولوژی های علمی جدید در زمینه ی بذر ، ارقام ، و همچنین روشهای مبارزه ای با آفات و بیماریهای مورد بررسی اشاره شود .

منابع :

دکتر خانجانی ، محمد ، ۱۳۸۷، آفات گیاهان زراعی ایران ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، چاپ چهارم

دکتر الهی نیا ، سید علی ، ۱۳۸۴ ، بیماری های گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها ، انتشارات دانشگاه گیلان ، چاپ اول

دکتر رستگار ، محمد علی ، ۱۳۸۴ ، زراعت نباتات علوفه ای ، انتشارات نورپردازان ، ترجمه دکتر ارزانی ، احمد ، ۱۳۸۳، اصلاح گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ، چاپ سوم

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید