کارآموزی کامپیوتر – اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان ۶۸ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

                                                        فهرست مطالب

  عنوان                                               صفحه                                                                     

    فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی      

تاریخچه اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان                                                               ۹  

نمودار سازمانی اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان                                                                 ۱۰

وظایف اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری ا ستان                                                                               ۱۳

فرآیند کاری تأ سیسات میراث فرهنگی وگردشگری                                                                              ۱۶

نوع محصولات تولیدی                                                                                                                                 ۳۲

شرح مختصری از فرآیند خدماتی اداره                                                                                                    ۳۵ 

                                                                               

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز

موقعیت رشته کامپیوتر ( نرم افزار ) در اداره                                                                                             ۴۲

                شرح خلاصه ای درباره بخشی که کار آموزی خود را گذ را نده ام            

                شرح مسئولیت بخش معاونت گردشگری وامور فرهنگی                                                                         ۴۳

شرح وظایف واحد کامپیوتر                                                                                                                          ۴۴

فعالیتهای انجام شده در دوره کارآموزی

آشنایی مختصر با برنامه PHOTOSHOP                                                                                                    ۴۷

آشنایی مختصر با برنامه COREL DRAW                                                                                                 ۴۹

تایپ نامه های اداری                                                                                                                                      ۵۰

امورجاری در دست اقدام                                                                                                                               ۵۱

 برنامه های آینده                                                                                                                                           ۶۶

تکنیک های مورداستفاده توسط رشته کامپیوتر(نرم افزار)دراداره                                 ۶۷

                              

         فصل سوم: آزمون آموخته ها ونتایج وپیشنهادات

گزارش پیشرفت کارآموزی (۱)                                                                                                                    ۶۹

گزارش پیشرفت کارآموزی(۲)                                                                                                                     ۷۰

گزارش پیشرفت کارآموزی (۳)                                                                                                                   ۷۱

فرم پایان دوره کارآموزی                                                                                                                            ۷۲

 

c    مقدمه

 

 مفهوم گردشگری وتوسعه مراکز تفریحی ،در واقع تشویق مردم به استفاده از مراکز دیدنی، تاریخی ، طبیعی و….است. بدون تردید مهمترین منفعت گردشگری یا صنعت توریسم که از نیم قرن گذشته رشد چشمگیری در دنیاداشته ،منفعت اقتصادی است که مبلغ قابل توجهی از درآمد برخی کشورها ،ازاین راه به دست می آید. پولی که درگردشگری هزینه می شود از هزینه رفت وآمد ،تغذیه ،خرید هدایا وصنایع دستی ، دیدن مراکزمختلف تفریحی و…. تنها عاید دریافت کنندگان آن نمی شود بلکه قسمتی از این درآمد جهت تامین هزینه ها ومواد اولیه صرف می شود وبه عبارتی بیشتر تولیدکنندگان مشاغل به نحوی از این گردش پولی بهره مند می شوند ونیز با خرید صنایع دستی منطقه ویا اشیاء یادبود ، عامل شناساندن منطقه وآثار آن به دیگران می گردند. علاوه بر آن سبب ایجاد اشتغال در جامعه شده واز روند  مهاجرت روستاییان به منا طق شهری جلوگیری می کنند.گردشگری وسیرو سیاحت ،خستگی حاصل از فعالیت های مستمرانسا نی را مرتفع ساخته وشادما نی ونشاط را به انسان برمیگرداند .هرانسانی پس از یک سلسله فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ویا سیاسی و….. ناگریز است برای آرامش روانی خود،اوقات آسایش را برای خود برنامه ریزی  کند. طبیعی است مهم ترین بخش این اوقات آسایش ،هنگامی است که انسان به گردش وسیر وسیاحت می پردازد .به خصوص دیدن آثارطبیعی وتاریخی که هم یادآور کیفیت خلقت طبیعت و هم بازگو کننده تاریخ پرفراز ونشیب این مرزوبوم است .آثاری که با تماشای آنها میتوان به عظمت فرهنگ ،زبان ،توانمندی ،هنر،صنایع دستی ،معماری و…. نیاکان خود پی برد .ازتأثیرات دیگر گردشگری ،توسعه فرهنگی وافزایش دانش عمومی است وسبب آشنایی بیشتر مردم با آثار طبیعی وتاریخی منطقه وسایر نقاط کشور خواهد شد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید