کارآموزی مکانیک نیروگاه ۷۳ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 مقدمه

۱

تجهیزات تبخیری

۲

فرایندهای تبخیری در نیروگاه

۲

۱- تبخیر کننده های آب جبرانی

۳

۲- تبخری کننده در فرایندها

۳

۳- تبخیر کننده های مورد استفاده برای انتقال حرارت

۴

۴- دستگاه تقطیرآب نمک

۵

فرآیندهای تبخیری

۵

طبقه بندی مبدلهای تبخیر کننده

۶

مبدل های تبخیری یا سیرکولاسیون اجباری

۷

الف ) تبخیر در پوسته

۷

ب ) تبخیر در لوله

۷

مبدل های تبخیری با سیرکولاسیون طبیعی

۷

الف ) تبخیر در پوسته

۷

ب ) تبخیر در لوله

۷

محدودیتهای شار حرارتی و اختلاف درجه حرارت

۸

۱- شار حرارتی

۹

۲- ضریب فیلم

۹

رابطه میان حداکثر شار و حداکثر ضریب فیلم

۹

۱- تبخیر در پوسته

۱۰

الف ) تبخیر کننده با ریبویلر دارای پمپ با جوشش همزمان

۱۰

ب ) تبخیر کننده یا ریبویلر دارای پمپ یا محدوده جوشش

۱۱

پ ) تبخیر کننده های سیرکولاسیون اجباری ریبویلر محلول های آبی

۱۳

۲- تبخیر در لوله ها

۱۴

الف ) تبخیر کننده ریبویلر دارای پمپ یا بدون محدوده جوشش

۱۴

ب ) تبخیر کننده یا ریبویلر محلول آبی با سیرکولاسیون اجباری

۱۴

مبدلهای تبخیری سیرکولاسیون طبیعی

۱۴

۱- تبخیر در پوسته

۱۴

الف ) ریبویلر کتری مانند ؛

۱۴

ب ) سردکن

۱۶

پ ) دسته لوله ها درون ستون

۱۶

ت ) ریبویلر ترموسیفون افقی

۱۷

۲- تبخیر در لوله ها

۱۷

فصل دوم : اواپراتور

۱۹

۱- اواپراتورهایی که به وسیله تبادل حرارتی انجام می دهند

۱۹

۲- اواپراتورهایی که با مبرد ثانویه تبادل حرارتی انجام می دهند

۲۰

۳- اواپراتورهایی که به صورت طبیعی با محیط خود تبادل حرارتی می کنند

۲۱

نقش اواپراتور در سیکل های تبرید

۲۱

نقش اواپراتور

۲۳

سیکل های استاندارد تراکمی بخار

۲۳

عملکرد اواپراتور

۲۵

سیستم تبرید بخار افشانی

۲۵

نقش اواپراتور

۲۶

سیستم های چند اواپراتوره

۲۷

۱-  یک کمپرسور و دو اواپراتور

۲۷

دو کمپرسور و دو اواپراتور

۲۹

فصل سوم : انواع اواپراتور

۳۱

اواپراتورهای صفحه ای

۳۲

اوئاپراتورهای نوع خشک و مرطوب

۳۵

اواپراتورهای جریان طبیعی و اجباری

۳۷

اواپرااتورهای نوع آب سردکن

۳۹

سرکن دو لوله

۳۹

سرد کن لوله ای

۴۰

سرد کن مخزنی

۴۱

فصل چهارم : طراحی مبدل برای آزمایشگاه ترمودینامیک

۴۳

روشهای طراحی و محاسبه ترموهیدرولیکی

۴۸

شرایط هوای گرم ورودی

۴۹

شرایط مبرد R12

۴۹

مرحله ( ۲ ) : انتخاب مبدل

۵۰

( طرف ۱ ) : هوای گرم

۵۰

محاسبه پارامترهای هندسی مبدل

۵۱

مرحله ( ۳ ) محاسبه خواص فیزیک سیال ها

۵۱

طرف ( ۳ ) برای R12

۵۲

مرحله ( ۴ ) : محاسبات افت فشار و تعیین ابعاد اصلی هسته مبدل

۵۳

محاسبه عدد رینولدز

۵۳

مرحله ( ۵ ) : محسابه ضرایب انتقال حرارت

۵۵

ضمایم

۵۷

مقدمه :

با توجه به نیاز بخش صنعت به مبدلهای حرارتی و نقش بسزای این تجهیزات، امیدوارم که توانسته باشم منبعی مفید و در دسترس برای دانشجویان علاقمند به این رشته فراهم آورده باشم . در اینجا لازم می دانم که از زحمات استاد ارجمند جناب آقای مهندس ……………. که در ارائه این پروژه بنده را یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و همچنین امید است که توانسته باشم گوشه ای از زحمات بی کران اساتید ارجمند که برای شکوفایی استعدادهای ما از جان خویش مایه گذاشتند را جبران کنم .

 

 

منابع و مأخذ :

۱-مقدمه ای بر طراحی مبدلهای حرارتی ، مؤلف : کرن

۲-مقدمه ای بر طراحی مکانیکی مبدلهای حرارتی ، مؤلف : مهندس محمدرضا خوش گفتار

۳-مقدمه ای بر طراحی ترموهیدرولیکی مبدلهای حرارتی ، مؤلف : مهندس محمدرضا خوش گفتار

۴-ترمودینامیک کلاسیک ، مؤلف : ون – وایلن

۵-اصول تبرید و تهویه مطبوغ ، مؤلف : پرفسور پ ، اس ، بالنی

 

 

 

 

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید