کارآموزی عمران – گرگان ۳۸ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                            صفحه

۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۲

۲-  فهرست ………………………………………………………………………………………………………………….۴

۳- تاریخچه سازمان سماء ……………………………………………………………………………………………….۷

۴- نوع خدمات ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-  – شرح مختصری از فرآیند خدمات ……………………………………………………………………………………۱۰

۷- موقعیت رشته کار آموز در واحد کاری معرفی شده با برسی جزئیات سازمانی رشه کار آموز………….۱۳

۸- بررسی شرح وضایف…………………………………………………………………………………………………….۱۳

۹-امور جاری در دست اقدام واحد کاری………………………………………………………………………………….۱۳

۱۰- برنامه های آینده واحد کاری………………………………………………………………………………………..۱۴

۱۱- سنگ کاری نما …………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱۲-پوکه معدنی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱۳- متره  …………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱۴-سفد کاری ……………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱۵-دیوار چینی ………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱۶-کاشی کاری ……………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱۷-کف سازی با سنگ…………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱۸- فریم لس…………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۱۹- تیرچه و بلوک سقف و قالب بندی و آرماتور بندی……………………………………………………………..۲۶

۲۰- جوشکاری و ساخت اسکلت فلز ساختمان تاسیسات…………………………………………………………۳۲

۲۱- قرنیز……………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲۲- پنل گچی…………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲۳- آرمسترانگ…………………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲۴- نقاشی و کنیتکس……………………………………………………………………………………………………۳۶

۲۵- گزارش روزانه………………………………………………………………………………………………………….۳۷

مقدمه

یکی از اهداف اساسی وبسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت ومحیط کار با دانشگاه و دانشجو می باشد که هم در شکوفائی و رشد صنایع مؤثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ  رهایی داده و علم آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را در عرصه عمل ،آزموده و به مشکلات و نابسامانیهای علمی وعملی محیط کار آشنا شده و سرمایه و وقت خویش را در جهت رفع آنها مصروف نمایند، که برای جامعه ی در حال توسعه ما از ضروریات می باشد .

از منظر دیگر نیز اجرای ساختمانهای آجری ،بتنی وفلزی در مقیاس بزرگ وکوچک به یک سلسله مسائل فنی و به دانش رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد و عدم توجه به اصول اجرا و ساخت بدون توجه به اصول تئوری معماری ، محاسباتی و تأسیساتی را در پی خواهد داشت که در بعضی مواقع لطمات جبران ناپذیری چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی به جا می گذارد که خود تأییدی بر مطلب فوق الذکر یعنی عدم تعامل منطقی صنعت ودانشگاه می باشد .

همچنین مسئله بعدی طراحی بنا مطابق با استانداردهای روز و مقاوم در برابر انواع بارهای وارده نظیر زلزله ، طوفان وباد باشد که در قسمت اجرای آنها می بایست دقت تمام مبذول شود و قبل از همه این مسائل ،در نظر گرفتن مسائل اقتصادی طرح نیز مهم بنظر می رسد . بهر حال مجموع اهداف فوق باعث ایجاد وساخت سازهای با ایمنی و راحتی کافی می گردد که جز با داشتن تجربیات عملی نمی توان به این امور مهم دست یافت .

با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برا ی ما روشن تر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .

اینجانب نیز در طی مدت حضور خود در محل کارآموزی استفاده های علمی و عملی خوبی نموده ،هر چند با توجه به زمان محدود ۴۲۰ ساعته به همه ریزه کاریهای اجرایی و نظارتی ساخت یک سازه که حداقل ۲ تا ۳ سال به طول می انجامد واقف شد ،از اینرو شاید بهتر باشد واحد کارآموزی به دو قسمت تقسیم شده تا این نقیصه جبران گشته و ارتباط با محیط کار حفظ شود ،همچنین پیشنهاد میشود در صورت امکان تعامل بیشتری بین استاد کارآموزی و سرپرست و همچنین دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بوجود آید تا دانشجو با تعهد بیشتری پا به عرصه عمل بگذارد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید