کارآموزی رشته عمران

کارآموزی رشته عمران


کارآموزی رشته عمران بتن ریزی و آرماتور بندی


تحقیق آماده


فهرست  مطالب

فصل اول :اجرای بتن ۴

ساخت بتن:              ۴

ملاحظات فنی:         ۴

حمل بتن: ۴

بتن ریزی با دراپ شوت:           ۵

ریختن بتن:               ۵

بتن ریزی در هوای گرم :          ۶

بتن ریزی در هوای سرد :         ۶

عمل آوری بتن :       ۶

انواع روشهای عمل آوری بتن : ۷

کارایی بتن :              ۷

۱-آزمایش اسلامپ : ۷

۲-آزمایش ضریب تراکم :          ۸

۳- آزمایش VB :      ۸

آزمایش جریان اسلامپ :          ۸

فصل دوم :اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن            ۹

فصل سوم :قالب بندی              ۹

اقتصاد قالب بندی    ۱۰

عوامل موثر در انتخاب قالب مناسب بتن   ۱۱

مواد تشکیل دهنده بتن            ۱۳

مواد تشکیل دهنده بتن            ۱۳

فصل چهارم:مواد تشکیل دهنده بتن         ۱۴

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۱۵

مواد تشکیل دهنده بتن            ۱۵

مواد تشکیل دهنده بتن            ۱۶

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۱۶

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۱۷

فصل پنچم :آماده سازی محل بتن ریزی  ۱۷

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۱۷

فصل ششم:آرماتور بندی          ۲۰

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۲۱

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۲۲

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۲۳

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۲۶

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی          ۲۷

وصله اتکایی              ۲۷

وصله های جوشی     ۲۸

وصله های جوشی     ۲۸

ضوابط خاص آرماتوربندی ستون ها          ۳۰

ضوابط خاص آرماتوربندی ستون ها          ۳۳

ضوابط خاص آرماتوربندی تیر ها              ۳۳

 

فصل اول :اجرای بتن

ساخت بتن:

لازم است بتن دردستگاههای تولید بتن تهیه شود مصالح باید به ترتیب مشخصی وارد مخلوط کن شوند. به این ترتیب که ابتدا بایدسنگدانه های درشت و کمی آب سپس سیمان پس از آن سنگدانه های ریز و در پایان مابقی آب به همراه مواد افزودنی دیگر وارد مخلوط کن می کنیم. لازم به ذکر است که آب را فقط پس از پایان اختلاط اولیه ی شن و سیمان و ماسه در حالت خشک باید افزوده شود مدت زمان اختلاط به ترتیب مخلوط بتن و مشخصات مخلوط کن بستگی دارد در حالت کلی زمان اختلاط پس از افزودن آخرین جزء مخلوط کن نباید از ۱٫۵ min کمتر باشد.

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید