کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان ۵۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

 

     عنوان                                                                                  صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل اول :آشنایی با اداره آب و فاضلاب استان گلستان

۱-۱            مقدمه ………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲            موقعیت جغرافیایی استان…………………………………………………………………………۴

۱-۳            سیمای منابع………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴            نمودار سازمانی…………………………………………………………………………………….۷

۱-۵            تاریخچه و موضوع شرکت………………………………………………………………………۸

۱-۶            سرمایه شرکت……………………………………………………………………………………..۹

۱-۷            ارکان و استراتژی شرکت……………………………………………………………………….۱۰

۱-۸            اهداف و عمده فعالیت های اداره کل………………………………………………………..۱۱

۱-۹            مأموریت و وظایف شرکت……………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۰        اهم وظایف و مأموریت ها……………………………………………………………………..۱۴

۱-۱۱        اهداف دور نمای ترسیم شده با توجه به رسالت و مأموریت های شرکت……………۱۴

۱-۱۲      اطلاعات عمومی شرکت آب و فاضلاب……………………………………………………۱۷

۱-۱۳      جدول وضعیت نیروی انسانی و روند حرفه ای شدن…………………………………….۱۸

۱-۱۴      انجام فعالیت های کیفی آب از ابتدای تأسیس شرکت…………………………………..۱۹

۱-۱۵      نمای فعالیت های انجام شده شرکت………………………………………………………..۱۹

۱-۱۶      طرح های ملی اجرا شده در استان………………………………………………………….۲۰

۱-۱۷      طرح های اجرا شده قبل از انقلاب………………………………………………………….۲۰

۱-۱۸      طرح های اجرا شده بعد از انقلاب…………………………………………………………..۲۱

۱-۱۹      فعالیت های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف……………………………..۲۲

۱-۲۰      حوزه بهره برداری………………………………………………………………………………۲۳

۱-۲۱      طرح های تحقیقاتی اجرا شده……………………………………………………………….۲۴

۱-۲۲      پروژه های در دست اجرا……………………………………………………………………..۲۴

۱-۲۳      فعالیت های انجام شده در راستای اجرای طرح تکریم…………………………………۲۴

۱-۲۴      برنامه سال ۸۶………………………………………………………………………………….۲۶

فصل دوم : اهداف وعملکرد بخش های مختلف شرکت

۲-۱  معاونت برنامه ریزی و بهبود کیفیت…………………………………………………………….۲۷

۲-۲ اهداف و برنامه های کیفی معاونت برنامه ریزی……………………………………………..۲۷

۲-۳ بودجه…………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴ واحد خدمات و انفورماتیک………………………………………………………………………۲۹

۲-۵  نمودار ساختار اطلاعاتی………………………………………………………………………..۳۰

۲-۶ کمیته تشکیلات…………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۷ تحقیقات و واحد کیفیت…………………………………………………………………………۳۳

۲-۸ شرح وظایف بخش هایی که در دوره کارآموزی در آنها فعالیت نموده ام…………….۳۴

فصل سوم : شرح عملکرد و آشنایی با نرم افزار کلی اداره آب و فاضلاب

۳-۱ تشریح برنامه کاربردی اداره آب و فاضلاب استان گلستان……………………………..۴۱

۳-۲ ساختار کلی برنامه………………………………………………………………………………۴۱

۳-۳ شرح عملکرد…………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۴ هفته اول…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۵ هفته دوم و سوم……………………………………………………………………………….۴۲

۳-۶ هفته چهارم و پنجم…………………………………………………………………………..۴۳

مقدمه

بی شک یکی از نعمت های بی شماری که خداوند جهان آفرین در اختیار مخلوقات خود نهاده و بقا و تداوم آنها را بر آن قرار داده است ، آب مایه حیات و سرزندگی می باشد که همواره از ضروریات زیست همه موجودات این کره خاکی اعم از نبات و حیوان بوده است . بطوریکه هر جا نهری وجویباری یا برکه ای وجود داشته گیاهان مختلف در آن روئیده و جانوران در آن ماوا گرفته اند. همچنانکه انسان ها نیز از دیر باز همواره در نقاطی مسکن گزیده اند که به آب دسترسی داشته باشند. به این ترتیب آبادیها، روستا ها وشهر ها بتدریج پدید آمدند و با افزایش جمعیت و عدم دسترسی به نهرها و جویبارها ، انسان ها در یافتند که با حفر چاه می توانند آب موجود در منابع زیرزمینی را استخراج نمایند و مورد استفاده قرار دهند . به موازات رشد و توسعه فرهنگی ، انسان ها از جنبه های  اقتصادی و صنعتی نیز پیشرفت نمو ده و با ایجاد و توسعه صنایع مختلف با تولید فاضلاب های گوناگون ، به آلوده سازی محیط زیست خود بویژه آب پرداخته اند ، بطوریکه همواره این آلودگیها مشکلاتی را به وجود آورده و گاهی موجب بروز اپیدمی های خطر ناک در جوامع مختلف شده است که جان میلیون ها انسان را گرفته است و در واقع مصائب بوجود آمده توسط انسان همواره گریبانگیر خود آنها گردیده است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید