پژوهشی در تناسب آیات -۱۲۴ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه: ۱
بیان مسأله: ۳
اهمیت موضوع: ۶
سؤالات اصلی: ۱۰
سؤالات فرعی: ۱۰
فرضیه: ۱۰
چکیده: ۱۱
بخش اول: بررسیهای مفهومی ۱۲
بررسی لغوی تناسب: ۱۳
بررسی لغوی سیاق: ۱۴
بررسی لغوی اسباب النزول: ۱۵
بررسیهای اصطلاحی: ۱۶
تعریف اصطلاحی تناسب: ۱۶
تعریف اصطلاحی سیاق: ۲۵
تعریف اصطلاحی اسباب النزول: ۲۸
مقایسه بین تناسب، سیاق و اسباب النزول: ۳۱
انواع تناسب ۳۷
بخش دوم: پیشینه پژوهشها و آراء علما در مورد تناسب: ۴۵
فصل اول: سده های اول تا پنجم ۴۶
فصل دوم: سده های ششم تا نهم ۵۲
فصل سوم: سده های دهم تا چهاردهم ۶۲
فصل چهارم: علمای معاصر ۷۰
فصل پنجم: مستشرقین ۷۴
بخش سوم: پژوهشهای موردی آیات ۷۸
فصل اول: سوره بقره آیات ۳۹-۳۰ ۷۹
فصل دوم: سوره آل عمران آیات ۶۱-۳۳ ۹۲
فصل سوم: سوره نساء آیات ۸۸-۸۰ ۱۰۳
نتیجه گیری: ۱۱۲
فهرست منابع ۱۱۵
مقدمه:
(امام رضا (ع) می فرمایند: قرآن ریسمان و دستگیره محکم الهی است، قرآن راه برتری است که انسانها را به سوی بهشت ره می نماید و از آتش دوزخ می رهاند، گذشت زمان آنرا فرسوده نمی کند و گفتار آدمیان آن را تباه نمی سازد زیرا ویژه زمانی خاص نیست و دلیل روشنی برای همه انسانهاست. از پیش رو و پشت سر، خط بطلان بر آن کشیده نمی شود، کتابی است فرود آمده از سوی حکیم حمید)
این معجزه جاوید که به صورت کتابی مشتمل بر سور و آیات است، مجموعه ای هدفمند، منظم و یکپارچه است که در عین کامل بودن و مشتمل بودن بر تمام نیازهای بشر از هر گونه ضعف و یا زیادت مبراست.فهرست منابع:
۱- الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، مکتبه دارالتراث.
۲- اعجاز قرآن، حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب انتشارات احسن الحدیث، قم چاپ اول.
۳- اعجاز قرآن و بلاغت محمد، مصطفی صادق رافعی، عبدالحسین ابن الدین، انتشارات بنیاد قرآن، بهار ۶۱٫
۴- آشنایی با قرآن، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، بهار ۱۳۷۴٫
۵- البرهان فی علوم القرآن، بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان.
۶- بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ابوالقاسم خویی ، ترجمه: محمدصادق نجفی، هاشم هاشم زاده هریسی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲٫
۷- تفسیر بیضاوی، محمد شیرازی بیضاوی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت، لبنان.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید