پروژه های مالی « پروژه مالی یک شرکت »۱۲۰ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول-کلیات………………………………………………………….. ۳

فصل دوم …………………………………………………………………  ۱۰

فصل سوم-پرداختها و هزینه ها  …………………………………………… ۱۲

انواع پرداختها …………………………………………………………….. ۱۲

الف-در مورد خرید های داخلی …………………………………………. ۱۵

ب:خریدهای خارجی …………………………………………………….. ۱۶

ج : خدمات قراردادی ……………………………………………………. ۱۶

فصل چهارم – معاملات …………………………………………………… ۲۲

ترتیب تحویل کالا یاخدمات …………………………………………….. ۳۹

فصل پنجم – تنظیم حساب و نظارت ……………………………………… ۴۴

فصل ششم – اموال………………………………………………………… ۴۷

فصل هفتم – امور مختلف ………………………………………………… ۴۸

حسابداری دولتی …………………………………………………………. ۵۱

ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها …………………………………….. ۷۱

عنوان                                                                                                 صفحه

گروه مستقل حسابهای سایر منابع …………………………………………. ۸۰

مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ………………….. ۸۴

پیش پرداخت سال جاری …………………………………………………. ۸۸

وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده ……………………………………….. ۸۹

بانکها و وجوه نقد ………………………………………………………… ۸۹

وضعیت اعتبارات ارزی …………………………………………………… ۹۴

ذیحسابی …………………………………………………………………. ۹۴

بستن حساب در پایان سال ………………………………………………. ۱۰۲

مقدمه :

با بکار بستن این دروس شما با ایده های علمی به اثبات رسیده ای آشنا خواهید شد که مورد استفاده افراد بسیار موفقی در سرتاسر جهان بوده است این ایده ها زندگی شما را به معنای واقعی دگرگون می نماید وامتیازات بسیاری ا زاین رهگذر نصیب شما خواهد شد . بعد از بکار بستن این ایده ها متوجه می شوید در کار مرتب تر ومنظیم تر شده ویاد گرفته اید چگونه اولویت ها را مشخص وبرنامه ریزی کرده ووقت خودتان را تنظیم کنید . عوامل اصلی اتلاف وقت مثل مزاحمت دیگران کاغذ بازی وتشکیل جلسات را به نحو موثری تحت کنترل خواهید آورد ودر نتیجه بروقت و زندگی خودتان تسلط کامل یافته و روزانه دو ساعت وقت اضافی خواهید یافت .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید