پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی ۴۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

 

 فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت……………………………………………………………………………………….. ۱

فعالیت  اصلی شرکت……………………………………………………………………………….. ۳

 وضعیت  اشتغال……………………………………………………………………………………… ۴

 توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت………………………………………………………… ۴

 سرپرست  حسابداری  صنعتی……………………………………………………………….. ۷

برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش……………….. ۱۳

 سیستم انبارداری ………………………………………………………………………………….. ۱۵

 تعریف  انبار ………………………………………………………………………………………….. ۱۵

 وضع  طبیعی  انبارها…………………………………………………………………………….. ۱۶

 کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار …………………………………………….. ۲۰

 سایر کارکنان………………………………………………………………………………………… ۲۰

رسید انبار ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

 بر گ در خواست  خرید کالا…………………………………………………………………… ۲۴

 

برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها……………………………………………………………… ۲۶

کارت انبار……………………………………………………………………………………………….. ۲۹

 سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی………………………………………………………….. ۳۴

تاریخچه  اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۳۷

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه          ۳۷

فعالیت اصلی شرکت  ……………………………………………………………………………… ۳۸

 وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………… ۴۰

 چارت سازمانی  قسمت مالی ………………………………………………………………… ۴۱

 فلوچارت  سیستم انبارداری …………………………………………………………………. ۴۲

 فلوچارت سیستم  فروش ………………………………………………………………………. ۴۳

 ساختار انبارداری………………………………………………………………………………….. ۴۴

برگ در خواست  کالا از انبار ………………………………………………………………… ۴۵

 در خواست خرید  کالا……………………………………………………………………………. ۴۶

برگ رسید  انتقالی  بین انبارها………………………………………………………………. ۴۷

 کارت انبار …………………………………………………………………………………………….. ۴۸

تاریخچه

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۹۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ هیأت ۵ نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۶۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۲ جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه ۱۳۶۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن ۸/۲۱ درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر ۵۱ درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال ۱۳۷۰ بانک صنعت و معدن مجددا ۵۱ درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت ۸۰۰۰ ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم ۱۰۰۰ ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۰ در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید