پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیتDFMEA 195 ص ۲۰۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست

شرح                                                                                        صفحه

مقدمه پروژه …………………………………………………………….…………………………… ۴

فاز ۱ ( مطالعه بازار )

مقدمه   …………………………………………………………..……………………………………۶

معرفی محصول    ………………………………………………………….………………………۷

برنامه اقتصادی و سیاستهای دولت  ………………….………………………………………۱۴

کالاهای جانشین و رقیب محصول   ………………..………………………………………۱۶

عقاید مشتریان و مصرف کنندگان    ……………..…………………………………………۱۷ 

تولید کنندگان آسیاب / مخلوط کن ………….……………………………………………  ۱۸

روند واردات وصادرات آسیاب مخلوط کن ………….………………………………… ۱۹

روند تولید آسیاب / مخلوط کن در کشور   …………..…………………………………۲۶

محاسبه تقاضای داخلی برآورده شده ………….……………………………………………۲۷

پیش بینی تقاضای در آینده …………..…………………………………………………………۲۸

تعیین سهم بازار قابل کسب   …………………………………………………………………۲۹

برآورد قیمت قابل عرضه به بازار ……………………………………………………….…  ۲۹

فاز ۲ ( بررسی فنی )

جایابی ( انتخاب محل کارخانه ) ……………………………………………………….…  ۳۲

نمودار گردشی فرآیند …………………………..…………………………………………….…… ۴۱

لیست قطعات  ………………………..…………………..………………………..…………………… ۶۳

برگه مسیر  ….………………………………………………………… ۷۵

نقشه‌های فنی ……………………………………………………………………………………… ۸۲

لیست ماشین آلات و تجهیزات ………………………..……………………………………… ۹۴

محاسبه ماشین آلات …………………….…………………………………………………… ۱۰۰

نمودار سازمانی  …………………….………………………………… ۱۱۰

محاسبه نیروی انسانی و جدول نیروی انسانی …………………….…………………… ۱۱۷

محاسبه فضای مورد نیاز …………………….……………………………………………… ۱۲۴

جانمایی کلی و جانمایی کارگاهی …………………….…………………………………..۱۳۲

فاز ۳ ( بررسی مالی )

بررسی مالی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

سرمایه گذاری ثابت ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

اجزای سرمایه گذاری ثابت ……………………………………………………………………………………… ۱۴۱

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت ……………………………………………………………….. ۱۵۱

هزینه های عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۲

سرمایه در گردش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

جریان نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱

برآورد صورتحساب سود و زیان ……………………………………………………………………………. ۱۷۲

ترازنامه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

دیاگرام جریان نقدینگی …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸

فاز ۴ ( تجزیه و تحلیل اقتصادی )

بررسی اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰

نقطه سربه سر ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۱

شاخصها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

مقدمه

پیشرفت اقتصادی ،‌ اجتماعی و تحقق هدفهای مورد نظر انسان ، مستلزم تخصیص مناسب منابع محدود مانند نیروی کار ،‌مدیریت ، سزمایه ، ارز و منابع طبیعی است.

با توجه به اهداف متفاوت متفاوت هر کشور ، این منابع محدود بایستی در جهت تحقق هدفهای اقتصادی اجتماعی همان کشور به کار گرفته شود . بکارگیری تمامی‌منابع محدود در جهت نیل به یک هدف موجب عدم دسترسی به آن منابع در دیگر موارد می‌شود . بنابرایناستفاده منطقی و ثنر بخش از منابع امکان پیگیری هدفهای بیشتری را فراهم می‌کند .

برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مستلزم تعیین هدفها و اولویت‌ها و استفاده ثمر بخش و کارآمد از منابع محدود است . پس از تعیین هدفها و اولویتها و استفاده ثمربخش و کارآمد از منابع محدود است . پس از تعیین هدفها یکدوزمانی ، باید اثرهای هر طرح مشخص سرمایه گذاری ، در جهت نیل به هدفها بررسی و سنجیده شود .

تصمیمات سرمایه گذاری بخش اساسی فرایند توسعه را تشکیل می‌دهد . تصمیم گیری منطقی در باره‌ طرح‌های سرمایه گذاری بدون‌ تردید موجب موفقیت و تحقق هدفها توسعه اقتصادی می‌شود . اگر طرحهای سرمایه گذاری ، پیشاپیش با روش و ضابطه‌ای معین و صحیح مورد بررسی و ارزشیابی قرار می‌گرفت چه بسا از اجرای بسیاری از آن طرحها خوداری می‌شد و یا اینکه دست کم با دیدی گسترده و بر اساس مسائل عینی چنان مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت که اجرای   آنها تا حد ممکن به نفع جامعه تمام می‌شد .

گواه‌ این مدعا طرحهای اجرا شده و شکست خورده و طرحهای ناتمام رها شده می‌باشد .

بسیار شنیده می‌شود که برنامه ریزی باید در راستای هدفهای مورد نظر مانند توسعه اقتصادی ، ایجاد ارزش افزوده ، کاهش وابستگی به خارج ، اشغال و ایجاد ظرفیتهای فنی انجام گیرد به‌ این منظور کلیه سیاست‌های مالی و اقتصادی و از جمله گزینش و اجرای طرحهای سرمایه گذاری نیز باید در راستای رسیدن به اهداف انجام گیرد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید