پروژه‌ مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید

۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰

قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان

پروژه‌ مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری

پایان نامه دوره کارشناسی پروژه‌ مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار  ب

فهرست مطالب  د

فهرست اشکال  ح

فهرست ضمائم

چکیده  ط ی

فصل اول – کلیات  ۱

مقدمه  ۲

تعریف موضوع تحقیق  ۳

اهمیت و ارزش تحقیق ۴

اهداف تحقیق  ۵

کاربرد نتایج تحقیق  ۶

سوالات اساسی تحقیق  ۷

روش تحقیق ۸

تعریف واژه ها  ۸

خلاصه  ۱۰

مباحث فصول بعدی  ۱۰

فصل دوم – ادبیات موضوع  ۱۱

مقدمه  ۱۲

بخش یک – مباحث نظری ۱۳

سیستم  ۱۳

خرید  ۱۴

اهداف بخش خرید  ۱۴

اصول و موازین پنجگانه خرید  ۱۵

وظایف و مسئولیت های بخش خرید  ۱۶

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر  ۱۷

فرآیند یا مراحل خرید خارجی  ۱۸

انبار  ۱۹

انواع انبارها  ۱۹

جایگاه انبار  ۲۰

اهداف و وظایف انبارها ۲۰

انواع موجودیهای انبارها  ۲۰

انبارداری  ۲۱

سیستم انبارداری و مزیتهای آن  ۲۱

وظایف انباردار  ۲۲

انتظارات مدیریت از سیستم کنترل انبارها ۲۳

نکات مهم برای اداره بهینه انبارها  ۲۴

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها ۲۴

طراحی و برنامه ریزی تامین کالا  ۲۵

کدینگ  ۲۵

کدگذاری  ۲۵

فواید کد گذاری  ۲۶

انواع روشهای کدگذاری  ۲۶

موجودی کالا  ۲۷ اهمیت موجودیها  ۲۷

دلایل نگهداری موجودی کالا  ۲۸

هزینه مربوط به موجودیها  ۲۸

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها  ۳۱

کنترل موجودی  ۳۱

مشکلات عدم تعادل موجودی  ۳۲

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار  ۳۲

سیستم های سفارش کالا در سازمان  ۳۳

بخش دو – پیشینه تحقیق  ۳۵

بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیک  ۳۸

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیک  ۴۱

طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه  ۴۴

شرح وظایف  ۴۵

خلاصه  ۵۵

فصل سوم – روش تحقیق  ۵۶

مقدمه  ۵۷

کتابخانه  ۶۰

مشاهده  ۶۰

مصاحبه  ۶۲

خلاصه  ۶۳

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۶۴

مقدمه  ۶۵

طراحی انبارها  ۶۷

انواع انبارها در کارخانه سیمان آبیک  ۶۹

مشکلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها  ۷۱

حفاظت و ایمنی انبارها  ۷۲

عملیات مربوط به خرید در انبارها ۸۰

انواع خرید  ۸۰

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی  ۸۰

عملیات خرید در تدارکات  ۸۹

تنظیم گزارش خرید  ۹۵

خریدهای خارجی  ۹۶

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیک ۱۰۰

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها  ۱۰۲

خریدهائی‌ که کالای آنها فاسد شدنی است  ۱۰۳

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد  ۱۰۳

کنترل کیفیت  ۱۰۴

استاندارد کردن قطعات  ۱۰۵

عنوان  صفحه قبض انبار  ۱۰۶

سیستم کدینگ اجناس  ۱۱۰

مشکلات ناشی از عدم کدینگ  ۱۱۲

مزایای کدینگ اجناس  ۱۱۳

شرح کدینگ اجناس  ۱۱۵

عدم وجود واحدی برای پیاده کردن سیستم کدینگ بطور ثابت  ۱۲۱

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت  ۱۲۲

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار  ۱۲۳

عملیات نگهداری در بخش اداری  ۱۲۳

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار  ۱۳۰

کنترل موجودی انبار  ۱۳۲

انواع روشهای کنترل موجودی  ۱۳۳

محاسبه قیمت تمام شده موجودی کالا در انبار  ۱۳۶

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی  ۱۳۸

خلاصه  ۱۳۹

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات  ۱۴۱

مقدمه نتیجه گیری پیشنهادات  ۱۴۲ ۱۴۲ ۱۴۶

منابع و مآخذ  ضمائم

چکیده :

موضوع تحقیقی که در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک می باشد که هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یک مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات  نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یک مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد . در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیک تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و کتابخانه انجام گرفت که کمک شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تدارکات توسط مسئولین و کارپردازان که تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می کوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد که ما را در نحوه ایجاد کدینگ و کنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود. در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشکلات اندکی بچشم آمد که با توجه به همکاری صمیمانه کارکنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیک می توان از آن صرف نظر کرد . چرا که منابع و امکانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند که در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .

منابع و مآخذ –

امیری عقدائی ، سید فتح الله . (۱۳۷۷) . مدیریت در سیستم های خرید و انبارداری نوین . چاپ اول ، اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان . – انواری رستمی ، علی اصغر . (۱۳۷۸) . سیستم های خرید و انبارداری . چاپ هفتم. – بازرگان ، الهام . (۱۳۸۱) . بررسی سیستم خرید و انبارداری کارخانه ذوب آهن اصفهان . پایان نامه کارشناسی ، موسسه آموزش عالی شیخ بهائی اصفهان . – حافظ نیا ، محمدرضا . (۱۳۷۷) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . چاپ اول ، تهران : انتشارات سمت . – روح پور ، ابراهیم . (۱۳۷۷) . طراحی سیستم خرید و انبارداری در شرکت تولیدی وسایل کودک (توکا). پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد کرج . – زاهدی ، شمس السادات . (۱۳۷۸) . تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها . چاپ دوم ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی . – سامعی ، ابوالفضل . (۱۳۷۳) . بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت خانه گستر یکم . پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد کرج . – کشاورزیان ، سینا . (۱۳۷۵) . بررسی سیستم خرید و انبارداری کارخانه روغن نباتی جهان . پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد کرج . – مبین ، محمد مهدی . (۱۳۷۴) . طراحی انبار و انبارگردانی کارخانجات شهید باقری . پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد کرج . – محسنی ، علی . (۱۳۷۴) . طراحی سیستم خرید و انبارداری کارخانه ترانسفوری . پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد کرج . -مک لوید ، ریموند . (۱۳۷۷) . سیستم های اطلاعات مدیریت . ترجمه دکتر مهدی جمشیدیان و اکبر مهدی پور عطاآبادی ، چاپ اول ، اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان . – نادری ، عزت الله و سیف نراقی. (۱۳۷۲) . روشهای تحقیق در علوم انسانی . چاپ دوم ، تهران : چاپ مهارت . – نبوی ، بهروز . (۱۳۷۶) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی . تهران : انتشارات فروردین . – هورن گرن ، چارلز ، هاریسون و رابینسون . (۱۳۷۷) . اصول حسابداری . ترجمه دکتر ایرج نو روش و غلامرضا کرمی . ج ۱ ، چاپ دوم ، نشر ترمه .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید