پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی


فهرست مطالب
عنوان          صفحه
چارت سازمانی  ۶
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها ۱۰
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی ۲۶
وظایف ذیحساب  ۲۶
مستندات قانونی ۲۷
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها ۲۸
تعاریف ۲۹
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای  ۳۱
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری  ۳۲
مبنای نیمه تعهدی ۳۷
مبنای تعهدی تعدیل شده ۳۹
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی  ۴۰
مسیر بودجه  ۴۱
اصلاح بودجه  ۴۲
درخواست وجه  ۴۴
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی ۴۷
سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی ۵۰
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید ۵۳
ذیحسابی و اداره کل امور مالی  ۵۴
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای  ۵۷
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای  ۶۰
بستن حسابها در پایان سال  ۶۸
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع …  ۷۹
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع  ۸۰
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه …   ۸۳
مدیریت حوزه ریاست  ۸۶
مدیریت امور برنامه و بودجه  ۸۶
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی  ۸۷
گروه نوسازی و تحول اداری  ۸۸
مدیریت امور اداری  ۹۰
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه  ۹۱
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای  ۹۴
بستن حسابها در پایان دوره مالی  ۱۰۰
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران  ۱۰۶
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور  ۱۰۶
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار ۱۰۶
مانده وجوه مصرف نشده  ۱۰۹
انواع تضمین برای معاملات دولتی ۱۰۹
انواع ضمانتنامه های معتبر ۱۱۱
قوانین  ۱۱۱
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه  ۱۱۱
مراحل بودجه  ۱۱۲
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای  ۱۱۳
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی  ۱۱۴
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت ۱۱۶


ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
۱٫ رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۲٫ شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۳٫ معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
۴٫ شرح وظایف
۵٫ شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
۶٫ معاون بازرگانی
۷٫ شرح وظایف معاون بازرگانی
۸٫ حوزه مدیریت
۹٫ شرح وظایف حوزه مدیریت
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی
نام: عباس افچنگی
تحصیلات: فوق لیسانس
شرح وظایف رئیس
وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ ۱/۵/۷۴ به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:
۱٫ صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
۲٫ شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
۳٫ بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
۴٫ پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
۵٫ تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
۶٫ تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
۷٫ حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
۸٫ اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
۹٫ اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
۱۰٫ سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید