پایان نامه معماری – مجتمع تجاری آرمان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

پایان نامه معماری – مجتمع تجاری آرمان


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست
عنوان           صفحه

فصل اول
• عنوان پروژه ۱
• چکیده ۲
• مقدمه ۳

فصل دوم
• نگاهی به تاریخ تجارت ایران ۷

فصـل سوم
• بررسی نمونه‌های مشابه ۱۹
فصل چهارم
• مطالعات در مراکز تجاری ۳۱
فصـل پنجم
• مطالعات منطقه استان خراسان ۳۹

فصل ششم
• نتیجه گیری ۷۵
• بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری ۷۶
فصل هفتم
• آنالیز سایت ۷۸
فصل هشتم :
• منابع ۸۱
• نقشه‌ها ۸۲


مقدمه
سیری در نظریه‌های تجارت:
تجارت پدیده‌ای است فریبنده و خطرساز که وارد شدن در آن نیاز به آگاهی دارد چه در غیر آن صورت نتیجه آن شریک شدن در نارواییهای بسیار در طول تاریخ است، زیرا کمتر پدید ه‌ای به اندازۀ تجارت مورد اتهام قرار گرفته است. آیا سخن را این طور آغاز می‌کنیم که دهنها را آشوب سازیم و چرا سرآغاز کار را بر صفحه‌های درخشانی که رسالت تاریخی تجارت بر آن نگاشته‌اند قرار نمی‌دهیم. خیر این طور نیست بلکه تنها دلیل آن ـ ضمن اینکه به نقش سازنده تجارت در تسهیل زندگی انسان و انتقال ترقیات بشری اعتقاد داریم ـ آلودگی تجارت جهانی بالکه تنگی چون تجارت برده از آفریقا و آسیا به زمین‌های راقیه استعمار ملتهای عقب‌مانده از کاروان تمدن ـ توسط پیشتاز تمدن صنعتی نظیر انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان و بلژیک و ژاپن بوده است که بعد از جنگ جهانی دوم به صورت استعمار نو بروز کرده است.


فهرست منابع و ماخذ
• جزوه مربوط به استانداردها وضوابط…(خانم مهندس کلالی)
• ضوابط و مقررات ساخت وساز در فضاهای تجاری
• ضوابط ومقررات شهرداری مشهد
• شکل گیری معماری در تجارت ایران وغرب (محمد منصور فلامکی)
پایان نامه های دانشجویی واینترنت

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید