پایان نامه مدیریت

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

پایان نامه مدیریت


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰

فهرست مطالب:
عنوان
فصل اول
مقدمه
– بیان مسئله
بیان اهداف تحقیق
ضرورت های اهمیت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه ها
فصل دوم
بررسی مبانی نظری و تئوری
بررسی تحقیقات گذشته
اجزای موثر در مهارت انسانی
انگیزش
تکریم ارباب رجوع
مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
جامعه نمونه آماری
ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل سوال ها
بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها
فصل پنجم
خلاصه تحقیق
محدویت های تحقیق
پیشنهادها
پیوست ها
– پرسش نامه
عکس
منابع تحقیق


مقدمه:
بعضی از صاحب نظران مدیریت رمز موفقیت مدیر را درتوان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهــــــــداف سازمان دانسته اند. و این ساخت یک مجموعه متشکل از ارزش های مذهبی، فلسفی، هنری، سیاسی و … است که در شکل رفتار فردی مدیر و بافت اجتماعی سازمان جلوه گر می شود.
اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.


فــهرست‌ منــابــع‌
۱- اسکات‌، ریچارد. ۱۹۹۲٫ سازمانها: سیستمهای‌ عقلایی‌، طبیعی‌ و باز. ترجمه‌ حسن‌ مــــــــــــیرزایی‌ اهرنجانی‌ و فلورا سلطانی‌ تیرانی‌. ۱۳۷۴٫ تهران‌: دانشکده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تهران‌.
۲- Ackoff, Russell L. 1970.A Concept of Corporate Planning. New York: Wiley – Interscience.
۳- Baker, Michael. 1996. Marketing strategy. InInternational Encylopedia 4- ofBusiness & Management. Vol.4.Edited by Malcolm Warner. London: Rotledge. 3333-3347.
۵- Carroll, Stephen J. and Henry L. Tosi. 1973.Management by Objectives: 6- Applications and Research.New York: The Macmillan Company.
۷- Daft, Richard L. 1998.Organization Theory and Design.Ohio: South-Western College Publishing.
۸- DuBrin, Andrew J., R. Duane Ireland, and J. Clifton Williams. 9-1989.Management and Organization.Cincinnati: South-Western.

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید