پایان نامه مجتمع مسکونی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه مجتمع مسکونی با شماره های زیر در تماس باشید


پایان نامه مجتمع مسکونی


پایان نامه مجتمع مسکونی ۸۵ صفحه


قیمت هر صفحه ۸۰۰ تومان شماره: ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰-۶۶۴۹۷۹۰۰

فهرست
 مقدمه
 بیان مسأله
 ضرورت تحقیق
 اهداف طراحی
 مبانی طراحی
فصل اول
شناخت
 مفهوم مسکن
 تعریف سکونت
 اهداف مسکن
 مشکل مسکن
 الگوهای سکونت
 معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
 اصول طراحی مسکن
 کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
 عوامل کلی مطلوبیت مسکن
 الگوهای مسکن

فصل دوم
تحلیل
 معرفی سایت
 دلایل انتخاب سایت
 نتیجه گیری
فصل سوم
آنالیز سایت
 موقعیت سایت
 سایت در شهر
 جغرافیایی
 اجتماعی
 اقتصادی
 همجواریها
 دسترسیها
 دید و منظر
 اقلیم
 توپوگرافی
 هندسه سایت
 عناصر شاخص
 نتیجه گیری
فصل چهارم
مطالعات تطبیقی
 بررسی مجتمع مسکونی تاش
 بررسی نمونه های خارجی
فصل پنجم
ضوابط
 ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
 ضوابط اشرافیت
 استانداردها
 اجزاء پروژه
 برنامه ریزی فیزیکی
فصل ششم
 طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
 ساختار کالبدی طرح
 حوزه بندی سایت
فصل هفتم
طراحی معماری

سکونت و سکونتگاه :
” واژه سکونت؛ مفهوم گسترده تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خانوار، فعالیتهای فردی- جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی را از سوی دیگر در بر می گیرد.”
” مفهوم سکونتگاه، در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می سازد. مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ، روابط اجتماعی بدون توجه به اهمیت و میزان انجام این خدمات.”

اهداف کلی اجتماعی مسکن :
” مسائلی که در چهاچوب اهداف کلی اجتماعی مسکن قرار می گیرند، یعنی بررسی مسائل مربوط به سرپناه، زندگی خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی و دسترسی به تسهیلات عمومی عوامل مؤثر در نیاز به مسکن را شکل می دهند و در شناخت آنها می توان وضعیت موجود مسکن از دیدگاه اجتماعی را در کشور سنجید. ابعاد نیاز به مسکن، دو جنبه کمی و کیفی می یابد:

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید