فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه ادبیات


فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی


۲۷۵ صفحه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده¬ی فارسی
پیش گفتار ۷-۱
نشانه¬های اختصاری ۸
فصل اوّل: زندگی و مشرب عرفانی احمد ۳۵-۹
یادداشت¬ها ۳۸-۳۶
فصل دوم: مدخل¬ها ۲۷۱-۳۹
ابدال ۴۳-۴۰
احسان ۴۶-۴۴
اخلاص ۵۱-۴۷
ادب ۵۸-۵۲
بیداری ۶۱-۵۹
پیر ۶۶-۶۲
تقوی ۷۰-۶۷
تفویض ۷۳-۷۱
توبه ۷۹-۷۴
توحید ۸۵-۸۰
توفیق ۸۷-۸۶
توکّل ۹۳-۸۸
جذبه ۹۷-۹۴
حال ۱۰۲-۹۸
حرص ۱۰۶-۱۰۳
حقیقت ۱۱۰-۱۰۷
حیرت ۱۱۲-۱۱۱
خانقاه ۱۱۶-۱۱۳
خوف ۱۲۱-۱۱۷
درویش ۱۲۶-۱۲۲
دنیا ۱۳۰-۱۲۷
دولت ۱۳۲-۱۳۱
رجا ۱۳۶-۱۳۳
رحمت ۱۳۸-۱۳۷
روح ۱۴۱-۱۳۹
ریاضت ۱۴۲-۱۴۴
زهد ۱۵۱-۱۴۵
سرّ (اسرار) ۱۵۵-۱۵۲
سماع ۱۶۲-۱۵۶
شریعت ۱۶۳
شکر ۱۶۷-۱۶۴
صبر ۱۷۳-۱۶۸
صوفی ۱۷۴
طاعت ۱۷۷-۱۷۴
طلب ۱۸۱-۱۷۸
عشق ۱۸۷-۱۸۲
عقل ۱۹۰-۱۸۸
علم ۱۹۸-۱۹۱
فقر ۲۰۳-۱۹۹
قناعت ۲۰۷-۲۰۴
کرامت ۲۱۴-۲۰۸
کشش ۲۱۵
مؤمن ۲۱۸-۲۱۵
مجاهدت ۲۲۲-۲۱۹
محبّت ۲۲۹-۲۲۳
مرید ۲۳۵-۲۳۰
معرفت ۲۴۲-۲۳۶
ناز ۲۴۶-۲۴۳
نصیحت ۲۴۹-۲۴۷
نفس ۲۵۳-۲۵۰
نیاز ۲۵۴
وجد ۲۵۸-۲۵۴
وقت ۲۶۳-۲۵۹
همّت ۲۶۴
هوی ۲۶۶-۲۶۴
یقین ۲۷۱-۲۶۷
فهرست منابع و مآخذ ۲۷۵-۲۷۲
چکیده¬ی انگلیسی

روش تحقیق:
روش کار در این تحقیق به شیوه¬ی کتابخانه¬ای است. ابتدا پس از مطالعه¬ی اجمالی آثار شیخ احمد جام، پنجاه وشش واژه و اصطلاح عرفانی از آثار این عارف ژنده پیل استخراج و هر یک به عنوان یک مدخل در نظر گرفته شد. با توافق استاد محترم راهنما، چند تن از عارفان و صوفیان پیش و پس از احمد جام انتخاب گردید؛ از جمله خواجه عبدالله انصاری، احمد غزّالی، عین القضّات همدانی، ابوالقاسم قشیری و عزّالدّین کاشانی، سپس هر واژه و اصطلاح در آثار این عارفان جستجو گردید؛ در هر مورد، نظر و دیدگاه نویسندگان آن، مورد بررسی و شناخت قرار گرفت و در ادامه، نظر شیخ احمد جام نیز از آثار وی استخراج و سپس در بیشتر موارد به نوعی مقایسه و نتیجه¬گیری پرداخته شد. در ضمن در تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان از نظرات بزرگان دیگری بجز افراد مذکور نیز استفاده شد تا اثر از ارزش و عمق بیشتری برخوردار گردد. در بعضی از مدخل¬ها، مطلبی ذکر نشده و فقط به مدخل دیگری ارجاع داده شده است. دلیل این کار، این است که در آثار احمد جام، مدخل¬هایی مانند درویش و صوفی، جذبه و کشش، حقیقت و شریعت و… با هم و در کنار هم آمده و شیخ به نوعی مقایسه پرداخته است؛ به این دلیل، ما آن دو را از یکدیگر جدا کرده و در یک مدخل که در ترتیب حروف الفبا پیش¬تر قرار می¬گیرد، کامل توضیح داده¬ایم و در مدخل دیگر فقط مطلب را به مدخل پیشین ارجاع داده¬ایم.
ناگفته نماند که کار در زمینه¬ی آثار منثور عرفانی احمد جام، بسیار گسترده و مستلزم وقت طولانی بود و نیز به دلیل عدم دسترسی به همه¬ی آثار این عارف شهیر با موافقت استاد محترم راهنما، این جستجو و تفحّص در چهار اثر شیخ بزرگوار شامل مفتاح النجات، انس‌التّائبین، روضه المذنبین و سراج السّائرین انجام گرفت.

ساختار پایان نامه:
پایان¬نامه¬ی حاضر علاوه بر پیش گفتار، شامل دو فصل کلّی است که در فصل اوّل، زندگی نامه، آثار، ویژگی¬های نثر در سده¬ی پنجم و ششم هجری و مشرب عرفانی و… را در برمی¬گیرد. در فصل دوم، پنجاه و شش اصطلاح عرفانی که از آثار شیخ احمد استخراج، به ترتیب حروف الفبا تنظیم و مرتّب شده و در پایان هم فهرست منابع و مآخذ ذکر شده است.
امید است که این اثر با وجود کاستی¬ها و عیب¬ها توانسته باشد گامی هر چند کوتاه در راه شناخت جایگاه عارف جلیل القدر شیخ احمد جام و آثار وی برداشته باشد؛ لذا با اعتذار تمام، امیدوارم عذر نگارنده از جهت نقایص احتمالی، مسموع واقع افتد.

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید