دانلود پایان نامه بررسی نقش عدالت در پیشرفت کشور

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه بررسی نقش عدالت در پیشرفت کشور


۱۸۶ صفحه

۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰


فهرست مطالب
مقدمه. ۱
چکیده. ۲
عدالت چیست؟. ۷
حسن و قبح عقلی.. ۸
سرچشمه « ظلم » یکی از امور زیر است.. ۹
دعوت به عدل و داد. ۱۰
فلسفه آفات و شرور. ۱۰
قضاوت نسبی و معلومات محدود. ۱۱
حوادث ناخوشایند و هشدارها ۱۲
فلسفه حوادث ناخوشایند زندگی.. ۱۳
پرورش انسان در آغوش مشکلات.. ۱۳
مشکلات سبب بازگشت به سوی خدا ۱۴
مشکلات و فراز و نشیبها به زندگی روح می دهد. ۱۵
چرا جهان طبیعت اینقدر زیباست؟. ۱۵
یک دلیل روشن آن عدم یکنواختی است. ۱۵
مشکلات خود ساخته: ۱۶
مساله جبر و اختیار. ۱۷
سرچشمه اعتقاد به جبر. ۱۷
نکته اصلی اشتباه جبریها ۱۸
عوامل اجتماعی و سیاسی مکتب جبر. ۱۹
عوامل سیاسی.. ۱۹
عوامل روانی.. ۱۹
عوامل اجتماعی.. ۱۹
روشنترین دلیل برای آزادی اراده و اختیار. ۲۰
وجدان عمومی انسانها جبر را نفی می کند. ۲۰
تضاد منطق « جبر » با منطق « مذهب ». ۲۱
« امر بین الامرین » چیست؟. ۲۲
تفویض در برابر جبر. ۲۲
مکتب واسطه. ۲۲
قرآن و مساله جبر و اختیار. ۲۳
هدایت و ضلالت به دست خدا است . ۲۴
اقسام هدایت و ضلالت.. ۲۴
یک سئوال مهم. ۲۵
علم ازلی علت عصیان کردن! ۲۶
عدل خداوند و مساله « خلود ». ۲۶
گروهی از طریق شفاعت- گروهی از طریق عفو. ۲۸
نگاهی به معنای لغوی عدل. ۳۰
مفهوم اصطلاحی عدل. ۳۱
جایگاه عدل در بیان علوی.. ۳۲
مفهوم عدالت اجتماعی.. ۳۳
برابرى و مساوات‏.. ۳۳
قانون‏مندى‏.. ۳۴
فرق میان « عدالت » و « مساوات ». ۳۴
چرا از میان همه صفات عدل برگزیده شده است؟. ۳۴
گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی: ۳۶
مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: ۳۶
مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. ۳۶
مفهوم اقلی یا اکثری عدالت. ۳۶
مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است. ۳۶
مبانی معرفت شناسی عدالت.. ۳۶
تعریف عدالت.. ۳۷
آیا عدالتخواهى فطرى است؟. ۳۸
نظر نیچه و ماکیاول. ۳۹
نظر برتراند راسل.. ۳۹
نقد این نظریه. ۴۰
نظر مارکسیسم. ۴۰
نظر اسلام. ۴۱
عدالت اجتماعِی در حکومت علوِی.. ۴۳
اوضاع سیاسى و اجتماعى و ادارى.. ۴۳
عدالت اجتماعی و حکومت اسلامی.. ۴۹
انقلاب آزادی استقلال. ۴۹
فریاد یا محمدا ۵۳
علِی و عدالت ۵۶
علی ( ع ) ، عدالت و بیت المال ۵۹
·سهم مساوى على علیه السّلام و بنده‌اش ۵۹
·خاموش کردن چراغ بیت المال ۶۰
·درد دل على علیه السّلام با مالک اشتر ۶۰
·توبیخ خزانه‌دار بیت‌المال ۶۱
على علیه السّلام و مرد یهودى ۶۲
·على علیه السّلام و مرد سارق ۶۲
·سفارش على علیه السّلام در مورد ابن ملجم ۶۳
·آخرین سخن ۶۳
·حضرت علِی (ع) و عدالت در تقسیم بیت المال ۶۴
·نمونه‌هایى از عدالت آن حضرت در تقسیم بیت‌المال ۶۶
امام علی ( علیه السلام ) و عدالت اجتماعی ۶۹
حکومت و عدالت علِی.. ۷۳
ارزش و اعتبار عدالت از نظر نهج البلاغه. ۷۴
آِیا عدالت شرِیفتر و بالاتر است ِیا بخشندگِی؟. ۷۵
عدالت نباِید فداِی مصلحت بشود. ۷۷
اعتراف به حقوق مردم. ۷۸
منطق نهج البلاغه در باره عدالت.. ۸۰
حکمران امانتدار است نه مالک… ۸۱
ارزش عدالت از نظر امام علِی.. ۸۴
امام خمینی و دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه. ۸۷
وصیت نامه امام خمینی.. ۸۷
مردان شجاع و زنان زینب گونه. ۹۰
پرهیز از شعارگرایی در دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه ۹۰
وجود کارگزاران برخاسته از طبقات محروم جامعه ۹۱
توان ایجاد عدالت اجتماعی در سطح سیاست خارجی و روابط بین المللی ۹۱
حفظ نظام جمهوری اسلامی در مقابل آسیب های داخلی و تهدیدات خارجی ۹۲
پیام ویژه ۹۳
عدالت اجتماعی رمز بقا انقلاب اسلامی ۹۵
عدالت اجتماعی اصلی ترین ویژگی جمهوری اسلامی ۹۵
عدالت اجتماعی خط تمایز بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی ۹۶
نجات مسلمین (سید جمال الدین). ۱۰۱
ایده نجات اسلام (مذهب). ۱۰۲
متدولوژی نجات اسلام برای مسلمین.. ۱۰۳
عزت و اقتدار مسلمین از طریق اجرای شریعت.. ۱۰۴
شعار نجات اسلام از شرآباد کردن دنیای مسلمین.. ۱۰۵
شعار نجات مسلمین و اسلام. ۱۰۷
جهانی سازی و عدالت.. ۱۰۸
احمدی نژاد، عدالت.. ۱۲۰
عدالت و جنجالهای سیاسی.. ۱۲۱
انر ژ ی هسته ای.. ۱۲۱
فرانسه و روسیه: ایران دست نگه دارد. ۱۲۳
روسیه: بحث تحریم انگیزه سیاسى دارد. ۱۲۳
توسعه عدالت در دولت احمدی نژاد. ۱۲۷
محرومیت دختران از آموزش… ۱۲۸
·چرا ما به بسیج ایدزی نیازمندیم که به صورت خاص بر روی کودکان متمرکز است؟. ۱۳۱
چگونه کودکان و افراد جوان تحت تاثیر اچ آی وی / ایدز قرار می‌گیرند؟. ۱۳۲
آموزش عدالت پیشرفت ۱۳۳
هزینه های آموزش ، عدالت ، پیشرفت کشور. ۱۳۵
روشهای مختلف استفاده از بهداشت عمومی.. ۱۳۷
از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها : ۱۳۷
از طریق بیمه : ۱۳۷
از طریق طب خصوصی : ۱۳۷
عوامل تحقق عدالت.. ۱۴۲
موانع اجرای عدالت.. ۱۴۳
الف: تبعیض… ۱۴۴
ب: سودجویی.. ۱۴۵
ج: امتیاز طلبی.. ۱۴۶
د: ضعف نفس: ۱۴۷
گسترده عدالت در حکومت دینی.. ۱۴۸
سرآغاز بی عدالتی ها در تاریخ سیاسی اسلام. ۱۴۸
جلوه های عدالت در سیره علوی.. ۱۴۹
ستیز با عدالت گریزان.. ۱۵۰
عدالت علوی در سیاست و اقتصاد. ۱۵۱
برقراری عدالت جاودان ۱۵۶
مساله عمر حضرت حجت ۱۵۷
مشخصات دوره حضرت مهدى علیه السلام ۱۵۹
عدالت و مهدویت در قرآن و احادیث نبوى ۱۶۲
على علیه السلام و مهدویت ۱۶۳
ماهیت قیام مهدى علیه السلام ۱۶۴
مهدویت فلسفه بزرگ جهانى و عدالت ۱۶۶
منــــابــع. ۱۶۸

مقدمه:

عدالت دارای دو معنی متفاوت است: ۱- معنی وسیع این کلمه همانطور که گفتیم « قرار گرفتن هر چیز در جای خویش » است و به تعبیر دیگر موزون بودن و متعادل بودن. این معنی از عدالت در تمام آفرینش در منظومه ها در درون اتم، در ساختمان وجود انسان، و همه گیاهان و جانداران حکمفرماست. این همان است که در حدیث معروف پیامبر (ص) آمده که فرموده: بالعدل قامت السموات و الارض: « به وسیله عدالت آسمانها و زمین بر پاست. » فی المثل اگر قوای « جاذبه » و « دافعه » کره زمین، تعادل خود را از دست دهد، و یکی از این دو بر دیگری چیره شود یا زمین به سوی خورشید جذب می شود و آتش می گیرد و نابود م گردد و یا از مدار خود خارج شده و در فضای بیکران سرگردان و نابود می شود.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید