پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ۲

آشنایی با مفهوم سیستم ۴

سیستم های باز و کارکردهای آن ۶

سیستم های بسته و کارکردهای آن ۶

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن ۷

شناسایی سبکها مدیریتی ۱۰

منابع ۱۶

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن ۱۷

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن ۱۸

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته ۲۰

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای ۲۲

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور ۲۳

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن ۲۴

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای ۲۷

اصول مدیریت آموزش و کارکردهای آن ۲۷

عنوان صفحه

منابع ۳۰

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس ۳۱

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها ۳۷

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها ۳۸

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها ۴۰

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها ۴۲

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه ۴۳

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت ۴۳

شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزش ۴۵

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی ۴۶

شناسایی اصول تأمین امکانات آموزشی ۴۸

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی ۴۹

منابع ۵۰

عنوان صفحه

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی ۵۱

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن ۵۴

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر ۵۵

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی ۵۹

منابع ۶۱

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه ۶۲

شناسایی پایه اساسی آیین نگارش ۶۳

شناسایی مقررات مکاتبات اداری ۶۶

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری ۶۸

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها ۷۰

منابع ۷۴

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی ۷۵

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن ۷۶

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی ۷۷

شناسایی موانع ارتباطی ۸۰

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی ۸۲

آشنایی با جامعه شناسی عمومی ۸۴

عنوان صفحه

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی ۸۷

منابع ۸۸

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه ۹۰

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی ۹۱

آشنایی با مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه ۹۴

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها ۹۶

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه ۹۶

منابع ۹۹

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار ۱۰۰

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط کار ۱۰۱

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها ۱۰۵

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار ۱۰۷

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمکهای اولیه ۱۰۹

آشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان ۱۱۰

منابع ۱۱۳


مقدمه
قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد کار و فعالیت آنها را اقتباس کردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعه واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختند.


منابع:
بهداشت حرفه ای تالیف : رزیتا رزق کار لنگرودی
رهبری و مدیریت آموزشی مولفین : مهندس صمدی آذر، مهندس شکوفیان، مهندس رضائیان قراگوزلو

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید