پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

پایان نامه سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر


شماره تماس ۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵   –     ۷۰ صفحه


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱-برنامه نویسی لایه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱-۱-برنامه چند لایه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱-۲-مزیت برنامه چند لایه ………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۴presentation1-1-3-انتخاب لایه
۵Business logic1-1-4-انتخاب لایه
۵Data access1-1-5-انتخاب لایه
۵Data lager1-1-6-انتخاب لایه
۱-۱-۷-ارسال داده از یک لایه به لایه  دیگر………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۲-پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۳-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب…………………………………………………………………………………………………… ۸
) چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹Ajax 1-4-ای جکس (
۱-۵-مکانیزم ای جکس……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۱-چشم انداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۱-شرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۲-شرح عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۳-مخاطبین سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۴-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-مستند واژه نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳-مفاهیم سیستم گزارش گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۳-۱-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۳-۲-امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۳-۲-۱-امکان سنجی منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۳-۲-۲-امکان سنجی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۳-۲-۳-امکان سنجی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۳-۲-۴-امکان سنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲۰Iteration plan3-3-طرح تکرار
۲۱Class diagram3-4-نمودار های کلاس
۳-۴-۱-توضیحات کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۳۱Uml 3-5-نمودار های
فصل چهارم – پیاده سازی سیستم…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴-۱-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو……………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴-۲-جداول استفاده شده در پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۴-۲-۱-نمای کلی از جدول های موجود…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۴-۳-توضیح جداول بانک اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۴-۴-نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

مقدمه
هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین  رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،… از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این پروژه استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها  در سیستم مدیریت  است
این پروژه در ۲ قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:
انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio
طراحی گردیده است.
قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET   کد نویسی گردیده است.
این پروژه برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است
این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم  استفاده شده در پروژه پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم  به پیاده سازی سیستم پرداختیم.

منابع و مراجع :
Sql server [1- مهندس جعفر نژاد قمی,عین ا… و مهندس عباس نژاد,رمضان ,آموزش گام به گام
انتشارات علوم رایانه ۱۳۸۵
و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید