دانلود پایان نامه مکانیک سیستم فرمان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه مکانیک سیستم فرمان


۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵   –   ۸۹ صفحه


فهرست
مقدمه   ………………………………………………………………………………………………  ۴
فصل اول
سیستم فرمان …………………………………………………………………………………………  ۶
۱-معرفی سیستم فرمان ……………………………………………………………………………  ۶
۲-اجزای سیستم فرمان ……………………………………………………………………………   ۹
۳-انواع جعبه فرمان …………………………………………………………………………………   ۱۰
۱-۳-جعبه فرمان ساچمهء………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۳-جعبه فرمان شانه ای ………………………………………………………………………… ۱۲
۴- نسبت فرمان ………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۴- نسبت فرمان متغیر ………………………………………………………………………… ۱۳
۵- سیستم فرمان هیدرولیکی …………………………………………………………………… ۱۴
۱-۵-انواع فرمان های هیدرولیکی ………………………………………………………………   ۱۵
۲-۵-اجزای سیستم فرمان هیدرولیکی ……………………………………………………  ۱۶
۱-۲-۵-پمپ فرمان هیدرولیکی ……………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۵- شیلنگ ها و اتصالات ……………………………………………………………………… ۱۸
۳-۲-۵- روغن فرمان هیدرولیکی …………………………………………………………………… ۱۸
۴-۲-۵- کلید فشار سیستم هیدرولیکی ………………………………………………………… ۱۸
۳-۵- جعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیکی……………………………………………………… ۱۹
۴-۵- جعبه فرمان شانه ای هیدرولیکی ……………………………………………………………۲۰
۵-۵- جعبه فرمان با نیروی کمکی…………………………………………………………………… ۲۱
۶- سیستم فرمان الکترونیکی…………………………………………………………………………۲۲
۱-۶-طرح یک سیستم EPS بر روی ستون فرمان…………………………………………………۲۴
۲-۶-مقایسه سیستم فرمان هیدرولیکی و الکترونیکی…………………………………………۲۶
۳-۶-مزیت های سیستم فرمان الکترونیکی………………………………………………………۲۸
فصل دوم
هندسه سیستم فرمان……………………………………………………………………………۲۹
۱٫مزیت مکانیکی …………………………………………………………………………………۲۹
۲٫نسبت فرمان(نسبت دنده) .………………………………………………………………۲۹
۳٫زاویه کمبر(Camber Angle) ………….. ……………………………………………………..29
۴٫شیب محورفرمان(King pin angle) …………… ……………………………………………..30
۵٫زاویه مجموع …………………………… …………… …………………………………………۳۱
۶٫انحراف فرمان(scrub radius)……………… ……………………………………………………..31
۷٫ زاویه کستر(caster angle)………………………………………………………………………..32
۸٫ زاویه تو (toe angle)…………………… ………………………………………………………..33
۹٫ زاویه آکرمان(ackerman angle)…………………………………………………………………..33
۱۰٫ست بک (setback)………………….. .. …………………………………………………………34
۱۱زاویه فرمان داخل………………………… …………………………………………………………۳۵
۱۲زاویه فرمان خارج………………. …………………………………………………………………….۳۵
.۱۳صفحه چرخ………………………….. ………………………………………………………………۳۵
.۱۴مرکز چرخ………………………. ……………………………………………………………………۳۵
.۱۵مرکزسطح تماس تایر…………….. ………………………………………………………………….۳۵
.۱۶شعاع بارگذاری……………………… ………………………………………………………………۳۵
نیروهای وارده برفرمان
۱٫نیروی طولی………………………………. …………………………………………………………..۳۷
۲٫نیروی جانبی……………………………….. …………………………. …………………………….۳۷
۳٫نیروی عمود بر سطح………………………… ………………………………………………………..۳۷
۱٫ گشتاور بالاگردان…………………….. ……………………………………………………………….۳۸
۲٫ گشتاور مقاوم غلتشی………………….. ……………………………………………………………۳۸
۳٫ گشتاور تنظیم………………………. …………………………………………………. …………..۳۸
زاویه لغزش   (Slip Angle)…………………. ………………….. ……………….. ……………………38
نسبت لغزش  (Slip Ratio)…………….. …………………………………… …………………………38
سختی دور زدنC (Cornering Stiffness)…….. ………… …. ………………………………………….39
سختی کمبر  (Camber Stiffness)………… …………………………………………………………….39
فاصله هوائی (Pneumatic Trail )…………….. …………………………………………….. ………..40
بار عمودی  (Normal load)………………… …………………………………… …………………..40
ضریب اصطکاک جاده (Friction Coefficient)……… ………………. ………………….. …………40
مقادیر پارامترهای فنی سیستم فرمان پراید(R&P)….. ………………………. ………………….41
فصل سوم
سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)…………… ……….. ………………….. ……………………….42
مجموعه پمپ هیدرولیک …………………….. ………………………. …………………….. …………۴۳
مجموعه کمپرسور مربوط به سیستم کولر…………… …. ………………….. ……….. ……………….۴۴
لوله های انتقال سیا ل…………………. ………. …. ………………….. ………………………………۴۵
فصل چهارم
آشنائی با نرم افزارADAMS  ………………… ………………………….. …………………………….۴۷
فصل پنجم
Adams/car………………………………. ……………………… ……. ……………………. …………58
مزایای Adams/car………………………….. …………………………. ……………………………….. 63
شرح کامل مراحل پروژه……………… ………………….. ……………………………………………….۶۳
آنالیزجابجایی چرخها……… ………………….. ………………………. …………………………………۷۰
steering (اجرای آنالیز فرمان)…………. ………………….. ……………………………………………۷۴
فصل ششم
نتایج آنالیز سیستم فرمان(steering )……. …………………………………… …………….75بسمه تعالی

مقدمه
دراغلب ماشینهاودستگاههای صنعتی رفتاروحرکات هماهنگ وهدف دار مجموعه اجزاءواعضاء،سیستمی دینامیکی راایجاد می کند.
که مهندس طراح دراولین گام گریزی به جزء تجزیه و تحلیل حرکتها و نیروها درآن را ندارد.از طریق این مرحله است که نهایتاٌ به     فازهای بهینه سازی و طراحی استانداردسازی…دسترسی می یابد.
در تحلیل سیستمهای دینامیکی اعتبار نتا یج بستگی مستقیم به میزان بالا بودن دقت و پرهیزاز فرضیات ساده کننده درمدل سازی دارد. دستیابی به نتایجی معتبر و اطمینان از محصولات مربوط به آن به جزءاز طریق به کار گیری نرم افزارهای صنعتی پیشرفته،

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید