دانلود پایان نامه مخابرات سیستم عاملهای بلادرنگ

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه مخابرات سیستم عاملهای بلادرنگ


۶۶۴۹۷۹۰۰-۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵   –    ۸۳ صفحه


فهرست مطالب:
• فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ
مقدمه ۲
مشخصات سیستم های بلادرنگ ۳
زمانبندی بلادرنگ ۸
رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول ۱۰
رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۰
رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی ۱۰
رویکردهای پویا با بهترین کوشش ۱۱
زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول ۱۱
زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن ۱۱
زمانبند مهلت زمانی ۱۲
زمانبندی Linux   ۱۹
زمانبندی Unix SVR4 21
• فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ
خلاصه ۲۶
برنامه ریزی بلادرنگ ۲۹
متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ ۳۰
الگوهای برنامه ریزی ۳۲
الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها ۳۲
برنامه ریزی ثابت Table –Driven    ۳۶
برنامه ریزی priority driven preemptive    ۳۷
برنامه ریزی دینامیک  ۳۹
برنامه ریزی Best –Effort  دینامیک ۴۰
موضوعات برنامه ریزی مهم ۴۱
برنامه ریزی با محدودیتهای  توان خطا ۴۱
برنامه ریزی با احیای منابع ۴۳
سیستم اجرایی  بلادرنگ  ۴۳
هسته های کوچک ، سریع و اختصاصی ۴۴
توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی ۴۶
سیستم های اجرای تحقیق ۴۸
هسته MARS 50
هسته SPRING 50
هستهMARUTI  ۵۱
هسته ARTS  ۵۱
• فصل سوم :  بررسی ارتباط میان اجزای یک سیستم جامع بلادرنگ
خلاصه ۵۴
شرح عملگرهای بهبودیافته ۶۰
تشریح مطالعات تجربی ۶۷
فصل چهارم : منابع ۷۰فهرست جدول ها و شکلها :
شکل ۱ – ۱ : زمانبندی یک فرایند بلادرنگ——————-۹
شکل ۱ – ۲ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن—–۱۶
شکل ۱ – ۳ : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع——-۱۸
شکل ۱ – ۴ : مثالی از زمانبندی Linux———————-21
شکل ۱ – ۵: طبقه های اولویت در SVR4 ——————–23
جدول ۱ -۱ : اطلاعات اجرای دو وظیفه متناوب—————–۱۶
جدول۱ – ۲: اطلاعات اجرای پنج وظیفه نامتناوب—————۱۹
شکل ۳– ۱: معماری سیستم جامع—————————۵۷
شکل ۳ – ۲ : پروتکل ارتباط RS- 232C ———————-58
شکل ۳ – ۳: خطای checksum —————————-60
شکل ۳ – ۴ : زمان تزریق خطا——————————۶۲
شکل ۳ – ۵ : عملگرهای  جهش یافته————————-۶۵
شکل ۳ – ۶ : مثالی از CRM ——————————66
شکل ۳ – ۷ : مثالی از CRH ——————————66
جدول ۳ – ۱: رابط میان RTOS  و برنامه———————۵۹
جدول ۳ – ۲ : محل تزریق خطا—————————-۶۳
جدول ۳ – ۳ : RTOS  و برنامه های کاربردی —————–۶۸
جدول ۳ – ۴ : تعداد رابطهای بین RTOS  و برنامه————–۶۹مقدمه:
مهمترین کاربرد سیستمهای بلادرنگ در رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ  در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید