دانلود پایان نامه زمین شناسی ژئومورفولوژیکی

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه زمین شناسی ژئومورفولوژیکی با شماره تلفنهای

۶۶۴۹۷۹۰۰ – ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ تماس حاصل نمایید.

تعداد صفحات ۲۸ صفحه تایپ شده WORD

قیمت: ۵۰ هزار تومان


دانلود پایان نامه زمین شناسی ژئومورفولوژیکی


دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین


فهرست مطالب
مقدمه و هدف
پیشینه مطالعاتی
متدولوژی و روش کار
خلاصه و چکیده گزارش
موقعیت و شرایط جغرافیایی
زمین شناسی عمومی
فیوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی
چینه شناسی و سنگ شناسی
آمیزه رنگین CM
نهشته های کواترنری Q
بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی
بررسی تکتونیک ، عناصر ساختاری و لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه
بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی)
بررسی حساسیت به فرسایش واحدهای چینه سنگی و ارائه نقشه مربوطه
بررسی منشأ نهشته های رسوبی و عوامل جابجائی آنها
بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی نفوذپذیری و سیل خیزی سازندها و ارائه نقشه های مربوطه
بررسی کیفی واحدهای چینه سنگی از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفیل زمین شناسی آبراهه های اصلی
بررسی موارد خاص تاثیر گذار در حوزه
ژئومورفولوژی
واحدهای ژئومورفولوژیکی
تیپ های ژئومورفولوژیکی
رخساره های ژئومورفولوژیکی
پهنه های لغزشی _ ریزشی
پیشنهادات اجرائی آبخیز داری از دیدگاه  زمین شناسی
منابع و مآخذ


۱- مقدمه و هدف
مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در طرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخیص داده شده در این مطالعات ضمن هدایت گروههای سایر بخش ها طراحان وبرنامه ریزان را برای اتخاذ راهبردها و تصمیم های مبتنی بر شناخت صحیح و حقیقی از عوامل موجود در عرصه آبخیز رهنمون می سازد. این مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط اقلیمی ، زمین شناسی ، زمین ساخت و زمین ریخت شناسی و … حاکم بر زیر حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزیابی و بررسی استعداد های طبیعی حوزه  و تعیین اولویت بندی هر یک از زیر حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشکلات عارض بر آنها نظیر فرسایش ، سیل خیزی ، تخریب پوشش گیاهی و کم آبی و … می پردازد. از طرفی دیگر عوامل زمین شناسی نظیر جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاری ، روند و نوع شکستگیها ، فاصله داری و بازشدگی درزه ها ، موقعیت گسلهای فعال ، امکان لرزه خیزی منطقه و… نقش اساسی را در تعیین موقعیت مکانی سازه های آبخیزداری دارد. عوامل زمین شناسی سبب ایجاد منابع قرضه سنگی و خرده سنگی در حوزه می شوند که شناسایی موقعیت مکانی و کیفیت آنها امری اساسی در تعیین نوع سازه ها و اجرای اقتصادی آنهاست .


۱۰- منابع ومآخذ
۱- نقشه توپوگرافی به مقیاس ۰۰۰/۱:۵۰ شیت های کهنوج بالا ، جغین و ۰۰۰/۲۵۰ :۱ منتشر شده توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری کشور .
۲-  نقشه های زمین شناسی شیت های ۰۰۰/۲۵۰ :۱ و ۰۰۰/۱۰۰ :۱ میناب منشر شده در سالهای ۱۹۸۰ _ ۱۹۸۳ میلادی ، سازمان زمین شناسی کشور .
۳- آقانباتی علی  ۱۳۸۳ زمین شناسی ایران ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور .
۴- درویش زاده علی ۱۳۷۰ زمین شناسی ایران ، انتشارات امیر کبیر .
۵- عکسهای هوایی به مقیاس ۰۰۰/۴۰ :۱ منطقه مطالعاتی سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۳۷۴
۶- افتخارنژاد و همکاران ۱۹۸۵ گزارش زمین شناسی پروژه شرق ایران سازمان زمین شناسی کشور
۷- گزارش فیزیوگرافی و هواشناسی حوزه آبخیز برنطین ۱۳۸۴ شرکت مهندسین مشاور مانا آب پارسیان.
۸- درویش زاده ۱۳۷۸ زمین شناسی ایران انتشارات دانش امروز وابسته به انتشارات امیر کبیر
۹- پورکرمانی محسن آرین مهران ۱۳۷۶ سایزموتکتونیک و لرزه زمین ساخت مهندسین مشاور دزآب

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید