دانلود پایان نامه جانشینهای مجازات حبس

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

دانلود پایان نامه جانشینهای مجازات حبس


۹۲ صفحه


فهرست مطالب
عنـوان                  صفحه
مقدمه                                                                                 ۱
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها                                ۳
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین                               ۵
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان                                        ۸
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات                                             ۹
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان                 ۱۳
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان                              ۱۴
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین        ۱۶
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین                   ۱۸
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین                           ۲۶
باب اول : مواد عمومی                                                          ۲۶
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی                                                 ۲۹
بخش نخست : دوره مراقبت                                                    ۲۹
بخش دوم : خدمات عمومی                                                    ۳۱
بخش سوم : جزای نقدی روزانه                                                  ۳۳
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی                                   ۳۵
باب سوم : مواد متفرقه                                                           ۳۸
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران       ۴۰
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه                                    ۴۲
نتیجه گیری                                                                        ۸۳
منابع و مآخذ

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

منابع و مآخذ
ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا
ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه
ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی
ـ مقالات دکتر محمد آشوری

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید