پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد ۶۱

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است.کشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای،  اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مکانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، کمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

منابع
۱-دیبایی، پ، (۱۳۷۱)، شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
۲-رضوانی، ع، (۱۳۸۱)، جغرافیا و صنعت توریسم، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه پیام نور
۳-صرافی، م، (۱۳۸۳)، مروری بر دیدگاههای نظری مدیریت کلان شهری با تاکید بر جنبه های نهادی، فصلنامه مدیریت شهری، ش۱۷
۴-صمدی، ع، (۱۳۸۴)، بررسی میزان اشتغالزایی و بستر سازی سیاست های حمایت جذب توریسم
۵-ضرغام، ح، (۱۳۷۲)، راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران
۶-گی، چاک وای، (۱۳۸۲)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ دوم، تهران
۷-عبدالرحیمی، م، (۱۳۸۲)، جهانگردی و جهان اسلام، ماهنامه جهانگردان، ش ۱۱

و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید