پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

جهت خرید و دانلود پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان با شماره تلفنهای زیر در تماس باشید


۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵ – ۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰


قیمت هر صفحه تحقیق ۷۰۰ تومان


پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان


پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان


فهرست مطالب

عنوان           صفحه
چکیده           ۲
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه         ۳
۱-۲- بیان مسئله        ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش      ۶
۱-۴- اهداف پژوهش       ۹
۱-۵- سؤالهای پژوهش       ۹
۱-۶- تعاریف نظری        ۱۰
۱-۷- تعاریف عملیاتی       ۱۱
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق
۲-۲ پیشینه نظری        ۱۲
تاریخچه روانشناسی بلوغ         ۱۳
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی       ۱۳
عوامل مؤثر در بلوغ         ۱۴
بلوغ از دیدگاه روانشناسان        ۱۴
عاطفه چیست          ۱۷
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی       ۱۸
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی      ۱۹
الگوی تحور روانی- اجتماعی        ۱۹
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان       ۲۱
رشد و تکامل هیجانی- عاطفی        ۲۲
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان       ۲۳
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها        ۲۴
رشد و تکامل اجتماعی         ۲۵
ترک خانه پدری          ۲۶
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه        ۲۶
تعادل عاطفی روانی نوجوان        ۲۷
خودمحوری نوجوانان         ۲۸
خود پنداره و انواع خود         ۲۹
الگوی اریک اریکسون درباره هویت       ۳۱
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد       ۳۲
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری        ۳۳
انواع هویت          ۳۴
بحرانهای دوره نوجوانی         ۳۸
۲-۳- پیشینه عملی ۳۹
فصل سوم: اجرای تحقیق
۳-۱- جامعه آماری        ۴۲
۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۲
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۴۳
۳-۴- روش گرد آوری داده ها ۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها      ۴۶
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش ۴۷
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش ۴۷
۴-۲- داده های جانبی            ۴۸
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده         ۵۰
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده          ۵۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری           ۵۲
۵-۲- محدودیت ها            ۵۵
۵-۳ پیشنهادات            ۵۵
پیوست
منابع و مآخذ


چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانمهای مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی است. جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»


مقدمه
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.
افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، ۱۳۸۰، ص ۲۲). موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:
– تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.
– در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … می شود.
– در جنبه‌ ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون می سازد


منابع و مآخذ
۱- قائمی، علی (۱۳۸۰) بلوغ. نشر اسپید
۲- آقا محمدیان، حمید رضا، حسینی، مهران، (۱۳۴۴ و ۱۳۸۴). روانشناسی بلوغ و نوجوانی رشد ۲
۳- محمدیان، محمد، (۱۳۶۹). بلوغ … تولدی دیگر واحد انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
۴- قاسم زاده، حبیب الله (۱۳۷۸). شناخت و عاطفه (جنبه های بالینی و اجتماعی)، انتشارات فرهنگیان.
۵- اکبرزاده، نسرین (۱۳۷۵). گذر از نوجوانی به پیری (روانشناسی رشد و تحول)، ناشر خود مؤلف.
۶- برک، لورا ای ترجمه سید محمدی یحیی، (۱۳۸۵). روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی) نشر ارسباران.
۷- شعاری نژاد علی اکبر (۱۳۷۳). روان شناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات.
۸- خسروپور یوسف، (۱۳۵۳). روانشناسی بلوغ و نوجوانی.
۹- دلاور، علی، کاربرد احتمالات و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی.
۱۰- سرمد، زهره، حجاری، المد؛ بازرگان، عباس (۱۳۸۵). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه.

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید