پایان نامه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی ۵۸

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان     تعداد :

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………….۲
چکیده تئوریک اصوات ……………………………………………………………….۳
خواص فیزیکی صوت…………………………………………………………………..۵
انواع صوت………………………………………………………………………………۵
اثرات صدا بر انسان……………………………………………………………………..۶
اندازه گیری صوت
شدت صدا………………………………………………………………………………. ۸
توان صدا و تراز توان صدا……………………………………………………………..۸
تراز فشار صوت…………………………………………………………………………۹
انتقال صدا………………………………………………………………………………۱۰
جذب صدا……………………………………………………………………………..۱۱
انعکاس صوت………………………………………………………………………….۱۲
صوت طنین انداز………………………………………………………………………۱۳
قانون جرم……………………………………………………………………………..۱۳
جذب و عایق بندی……………………………………………………………………۱۵
کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
OSHA……………………………………………………………………………… 17
مشکلات سروصدا در صنعت نساجی……………………………………………….. ۱۸
خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی………………………………….۱۹
امکان پذیر بودن کنترل سروصدا…………………………………………………….۲۱
آنالیز اقتصادی……………………………………………………………………….. ۲۲
ریسندگی……………………………………………………………………………….۲۳
راه حلها در ریسندگی………………………………………………………………….۲۵
ماشینهای بافندگی……………………………………………………………………..۲۷
سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی…………………..۲۹
عملیات تاب……………………………………………………………………………۳۱
ماشینهای بافندگی سوزنی……………………………………………………………..۳۳
ماشینهای نواربافی……………………………………………………………………..۳۳
هواکشهای تهویه………………………………………………………………………۳۵
طنین…………………………………………………………………………………….۳۶
موتورها…………………………………………………………………………………۳۶
پرده های صداگیر……………………………………………………………………..۳۷
استانداردهای صوتی مختلف در صنعت………………………………………………۳۸
اثرات سوء صدا بر انسان
اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی…………………………………………………..۳۹
عوامل موثر در ایجاد کری شغلی…………………………………………………….۴۰
آزمایشات شنوایی سنجی……………………………………………………………. ۴۲
محافظت شنوایی……………………………………………………………………….۴۳
دستگاه اندازه گیری تراز صوت………………………………………………………۴۷
گزارش عملی………………………………………………………………………۴۹
آزمایشات انجام شده…………………………………………………………….۵۰
پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا…………………………..۵۳
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………۵۷

مقدمه :
بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.
در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.
همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.
در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.
در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

فهرست منابع و مآخذ :
۱-کنترل صدا وارتعاش در صنعت
مولف : دکتر ماشااله عقیلی نژاد      سال۱۳۷۹
۲-فرهنگ تشریحی ایمنی وبهداشت حرفه ای
مولف : مهندس رضا غلام نیا
۳- کلیات بهداشت حرفه ای
مولفان : علیرضا چوبینه و فریده امیرزاده
۴- جستجو در سایتهای تخصصی بهداشت حرفه ای و نساجی

و…..

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید