پایان نامه آماده برق قدرت ابتکاری برای فشرده سازی پستها

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵-۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۲۱ – پایان نامه آماده برق قدرت ابتکاری برای فشرده سازی پستها


ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System


پایان نامه آماده برق قدرت ابتکاری برای فشرده سازی پستها


قیمت: ۱۳۰۰۰۰ تومان


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ ۵/۷۲ ۷
۱ ـ مقدمه ۸
۲ ـ عملکردPASS MO
۳ ـ طراحی PASS MO
۴ ـ نصب درمحل ۱۰
۵ ـ نصب کمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری ۳۹
۶ ـ جزئیات بیشتر ۴۳
۷- مشخصات فنی PASS MO تعداد صفحات ۵۶
فصل دومSYSTEM PASS MO تا سطح ولتاژ۱۷۰ ۱۷۰ ۵۶
۱- هدف ۶۰
۲- قابلیت ها ۶۰
۳- توصیف عمومی(کلی ) ۶۳
۴- تولیدات واطمینان ازکیفیت ۶۹
۵- اطلاعات فنی Pass Moتعداد صفحات ۷۱
۶- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo تعداد صفحات ۷۸
۷- برخی کاربردها ۸۱
۸- pass Mo های متفاوت ۸۳
۹- مهندسی جدید برای محیط امروز جهت فشردگی پست۸۸
۱۰- کاربردهایی از سکسیونر خط و زمین اضافه شده به PASS MO
۱۱- کاربرد بانک های خازنی در PASS MOتعداد صفحات ۱۰۹
۱۲- روش کار اتصال زمین خط مدل pass-mo تعداد صفحات ۱۱۰
۱۳- موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222 تعداد صفحات ۱۱۴
۱۴- مشخصات فناوری ۱۳۰
فصل سومSYSTEM COMPASS پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا ۱۳۶
۱ ـ هــدف ۱۳۷
۲ ـ کیفیـت ۱۳۸
۳ ـ فشارهای محیطی ۱۳۹
۴ ـ کاهش محیط (فضا) ۱۴۰
۵ ـ حمل و نقل ۱۴۰
۶ ـ نصب ۱۴۱
۷ ـ ارزش های اضافه شده دیگر ۱۴۱
۸ ـ ساختار مدل۱۴۳
۹ ـ شرایط سرویس نرمال ۱۴۴
۱۰ ـ مشخصات عمومی ۱۴۴
۱۱ ـ اجزاء ۱۴۵
۱۲ – نقشه ۱۵۰
۱۳ ـ سیستم حفاظت و کنترل ۱۵۵
۱۴ ـ ساختار سخت افزاری سیستم ۱۵۵
۱۵- سطح bay
۱۶- نقشه سیستم ۱۵۹
۱۷- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی ۱۶۰
۱۸- مشخصات فنی ۱۶۸
۱۹- راهنمای تعمیر و نگهداری ۱۸۲
فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان ۱۸۹
۱- اطلاعات پایه ۱۹۰
۲- اساس داده های فنی ۱۹۰
۳- رنج عایقهای چینی ۱۹۱
۴- رنج عایقهای سیلیکونی ۱۹۲
۵- سطوح عایق کاری نامی۱۹۳
۶- فاکتورهای اصلی TG 550
۷- ساختمان TG
۸- مشخصات TG
۹- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT
فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO
۱- کلیات ۱۹۸
۲- هدف ۱۹۸
۳ – کاربرد ۱۹۸
۴- فرضیات ۱۹۸
۵- نتایج قابل دسترس ۱۹۹
۶- نتایج اقتصادی ۲۰۰
۷ – مقایسه بین راه حلها ۲۰۱
۸- نتایج ۲۰۸


مقدمه
نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت  فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان  تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی  ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.
بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB  که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.و….

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید