وکالت

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول (کلیات)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

تعهد عدم عزل از جانب موکل……………………………………………………………………. ۱

ماده ۶۷۹ قانون مدنی……………………………………………………………………………….. ۳

فصل دوم.

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم …………………………………………….. ۴

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم …………………………. ۶

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز……………………………………………………. ۸

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم………………………………… ۱۱

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت)……………………….. ۲۱

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل…………………………………………… ۲۳

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت…………………….. ۲۵

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل…………………………………………………………………. ۲۷

بخش سوم: انقضای مدت وکالت………………………………………………………………… ۲۷

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت………………………………. ۲۸

بخش پنجم: استعفای وکیل………………………………………………………………………… ۲۸

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی………………………………………………………. ۳۱

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا…………………………………………………………… ۳۵

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند…………………….. ۳۹

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل………………………………………………………………………. ۴۰

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 


فصل اول : کلیات

مقدمه

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[۱] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده ۶۷۹ . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده ۹۵۹ ق م یا ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس و یا ماده ۱۹ قانون تعهدات سوئیس است ؟

       ماده ۹۵۹ ق م مخالف ماده ۶۷۹ ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید