وظایف گمرک ۴۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

 • مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱
 • تعاریف …………………………………………………………………………………….. ۳

– گمرک……………………………………………………………………………………………….. ۳

– سند ترخیص …………………………………………………………………………………….. ۳

– کارت بازرگانی …………………………………………………………………………………. ۴

– پروانه ورود نسیه………………………………………………………………………………. ۵

– پته …………………………………………………………………………………………………… ۵

– پته عبور …………………………………………………………………………………………… ۵

– فهرست عدل بندی (بسته بندی)……………………………………………………………. ۵

– اعلامیه فروش ارز……………………………………………………………………………… ۵

– اظهارنامه گمرکی ………………………………………………………………………………. ۶

– قبض انبار………………………………………………………………………………………….. ۶

– نگله…………………………………………………………………………………………………… ۶

– سود بازرگانی …………………………………………………………………………………… ۷

– هزینه های  گمرکی ……………………………………………………………………………. ۷

– عوارض گمرکی ………………………………………………………………………………… ۸

 • نقش و وظایف گمرک ……………………………………………………………….. ۸
 • مفاهیم و کلیات قانون امور گمرکی …………………………………………….. ۱۱
 • نحوه تعیین ارزش کالا در گمرک ………………………………………………..
 • عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر از گمرکات…………………………………
 • شرایط عمومی ترخیص …………………………………………………………….. ۱۷
 • کالای متروکه ………………………………………………………………………….. ۱۸
 • تخلفات و قاچاق گمرکی……………………………………………………………… ۱۹
 • انبارداری کالا در گمرک …………………………………………………………… ۲۴
 • ارزیابی کالا……………………………………………………………………………… ۲۵
 • ترخیص قطعی کالا …………………………………………………………………… ۲۷
 • ورود موقت …………………………………………………………………………….. ۲۸
 • کالای مرجوعی ………………………………………………………………………… ۲۹
 • ترانزیت خارجی کالا………………………………………………………………….. ۳۱
 • کالای انتقالی ……………………………………………………………………………. ۳۲
 • کابوتاژ…………………………………………………………………………………….. ۳۳
 • نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا……………………. ۳۴
 • پیوست شماره (۱)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۲)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۳)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۴)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۵)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۶)……………………………………………………………………..
 • پیوست شماره (۷)……………………………………………………………………..

منابع و مأخذ

 

مقدمه

بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین المللی فارغ از مسائل گمرکی و تکنیک هائی که امر مبادله را جداً از مقررات داخلی کشورها تسهیل و موجب تحرک در مکانیزم تجارت می گردد، تقریباً غیرممکن است و اهمیت موضوع به حدی است که در بیشتر موارد با توصیه سازمان های ملل – یونسکو جوامع اقتصادی و طرف های موافقت نامه هایی که در زمینه مسائل بازرگانی فعالیت دارند با هدف نیل به زبانی مشترک در مسائل و تشریفات گمرکی، تسهیل امر مبادله، تدارک مقدمات مبادله اطلاعات و اختراعات در امور تجارت بین الملل و شکستن سدهای باصطلاح گمرکی به منظور افزایش هر چه بیشتر در شتاب مبادلات بازرگانی و قراردادهای گمرکی تهیه و تصویب و بموقع اجراء گذاشته می‌شود.

با عنایت به اینکه مسائل گمرکی در سطح بین المللی به درجه بالایی از اهمیت رسیده است که همواره بخشی از قراردادهای بین کشورها را به خود اختصاص می دهد. جا دارد که حداقل مقررات و نحوه انجام تشریفات گمرکی و انواع رویه های معمول و مفاهیم اصطلاحات گمرکی که در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. را مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت نقش گمرک از لحاظ اقتصادی ، مالی ایجاب می نماید تا با آموزش و افزایش مستمر معلومات تخصصی و مهارت های فنی و صلاحیت ها از طریق فراگیری بیشتر امکان پذیر گردد. با اعتقاد بر اینکه آگاهی از مقررات و قوانین حاکم بر فعالیت های گمرکی و آشنایی با روش ها و اسناد مربوطه نه تنها برای کارکنان بلکه برای کلیه افرادی که به گمرک مراجعه می نمایند امری ضروری است.

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید