نفس۴۱ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :
« فهرست آیات»
۱- سوره مومنون   آیه ۱۴
۲- سوره مومنون    آیه ۱۳٫ ۱۵
۳-سوره نور           آیه ۳۵
۴-سوره یوسف      آیه ۵۳
۵-سوره فجر        آیه ۳۰-۲۷«فهرست روایات»
۱- فهرست غررالحکم      ص  ۹۵
۲-فهرست غرر الحکم      ص ۳۸۷
۳-جامع السادات            ج ۱  ص  ۶۹
۴-وسائل الشیعه جلد      ۱۱   ص   ۱۶۴
۵-مستدرک وسائل جلد ۲      ص  ۳۵۵

«فهرست اعلام»
-اسدی گرمارودی
-ابو علی سینا
-ارسطو
-افلاطون
-برتر اندراسل
-سید جعفر سجادی
-خواجه نصیر طوسی
-سید جلال الدین آشتیانی
-حسن زاده املی
-زکریای رازی
-سهروردی
-عزیزالدین نسفی
-علی اکبر نفیسی
-قیصری
-مرتضی مطهری
-ملا صدرا
-مهدی نراقی
-ناصر خسرو

مقدمه :
دکتر علی اکبر نفیسی دررابطه با معنی لغوی نفس می گوید:
نفس به معنی : جان وروان و روح / شخص وذات وحقیقت وخرد هرکسی وخود هر چیزی وهستی وعین چیزی .
نفس الامر     : حقیقت کار
نفس اماره     :روحی که شخص را به لذایذ شهوانی وچیزهای بد و مذموم امر می کند .
نفس قدسیه  : ذات پاک
نفس مطمئنه: روحی که متصف به صفات حمیده باشد .
نفس ناطقه   :روحی که فهم وادراک معانی کند

نفس : اصطلاح فلسفی : نفس جوهری است که ذاتا مستقل ودر فعل نیاز به ماده دارد ومتعلق به اجساد واجسام است وبالاخره جوهری است غیر مائت ودر تصرف وتدبیر نیاز به جوهر روحانی دیگر دارد که روحانیت آن از نفس کمتر است وآن واسطه روح حیوانی است که آنهم واسطه دارد که قلب است ،درماهیت وحقیقت نفس،اقوالی است برحسب مکاتب مختلف فلسفی وعرفانی وکلامی از جمله: ۱ـ اجزاء صغاراست که کری الشکل است ۲ـ نار ۳ـ هواء   ۴ـ ارض      ۵ـ ماء    ۶ـجسم بخاری   ۷ـ عدد     ۸ـ امر مرکب از عناصر۹ـ حرارت غریزی   ۱۰ـ برودت ۱۱ـدم  ۱۲ـ مزاج    ۱۳ـ نسبت حاصله از عناصر

«فهرست منابع و ماخذ»
-قران
۱-نفیسی-علی اکبر-فرهنگ نفیسی –انتشارات خیام
۲-سجادی –سید جعفر –فرهنگ معارف اسلامی-انتشارات کومش
۳-اسدی گرمارودی – محمد-درسهایی از تربیت انسانی جلد ۱و۲-تهران انتشارات درا احیاء تراث اهل البیت (ع) – چاپ و صحافی : چاپخانه سپهر
۴-مطهری –مرتضی – مقالات فلسفی- جلد اول- تهران-انتشارات حکمت
۵-حسن زاده آملی-حسن- معرفت نفس- شرکت انتشارات علمی وفرهنگی
۶-نسفی-عزیزالدین- انسان کامل- به تصحیح ومقدمه فرانسوی ماریژان موله
ناشر=زبان و فرهنگ ایران- چا پ نخست این کتاب در سال ۱۹۶۲ به وسیله قسمت ایران شناسی انجمن ایران و فرانسه در تهران «انجمن تحقیقات ایرانی دانشگاه پاریس» و کتابخانهMAISONNEUVE در پاریس» منتشر گردید
-آشتیانی –سیدجلال الدین – شرح مقدمه قیصری بر فصول الحکم- انتشارات امیرکبیر

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید