مدیریت آموزشی ۳۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

”  فهرست مطالب “

 • مقدمه                                                                                                               ۳-۱
 • مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی                                                                ۶-۳
 • اهداف سازمان آموزشی                                                                                      ۱۰-۶
 • اهداف مدیریت آموزشی                                                                                   ۱۳-۱۰
 • توانائی های مدیریت آموزشی                                                                           ۱۵-۱۳
 • مهارت های مدیریتی                                                                                   ۱۵
 • وظایف اساسی مدیریت آموزشی                                                              ۲۰-۱۵
 • ویژگی های مدیریت آموزشی                                                                           ۲۱-۲۰
 • تعریف رهبری آموزشی                                                                               ۲۱
 • وظایف رهبری آموزشی                                                                                  ۲۲-۲۱
 • مهارت های سه گانه مدیریت                                                                            ۲۳-۲۲
 • ابعاد برنامه تربیت مدیر آموزشی                                                                       ۲۶-۲۳
 • نظام آموزش و پرورش در ایران                                                             ۲۷-۲۶
 • مبانی قانونی، اهداف، سازمان و مدیریت آموزش و                                               ۲۹-۲۷

   پرورش از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

 • نارسائی ها در عملکرد های نظام آموزشی                                                          ۳۰-۲۹
 • ارزشیابی از عملکرد مدیران آموزش و پرورش                                                    ۳۳-۳۰
 • منابع و ماخذ

مقدمه:

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه ی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت عای کافی باشند، بدون تردید ، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود.

مدیریت آموزشی با پیدایش و تحول نظام های نوین آموزش و پرورش پدید آمد، آموزش و پرورش سنتی به دلیل سادگی و محدودیت، نیاز چندانی به مدیریت نداشت.

در قرن حاضر، با توسعه آموزش عمومی، تاسیس مدارس و موسسات آموزشی بزرگ و متعدد، گوناگون شدن برنامه های آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن، اهمیت و ضرورت سازمانهی و مدیریتفعالیت های آموزشی به تدریج آشکار گردید.

مدیریت در آموزش و پرورش، مثل سایر انواع مدیریت، در ابتدا وظیفه نسبتا ساده ای تلقــــــی می شدکه شاید تنها شرط لازم برای ایفای آن داشتن تجربه کار بود. از این رو، اداره امور آموزشی و مدیریت مدارس، معمولا به افرادی که حداقل چند سال سابقه معلمی داشتند و از صلاحیت اخلاقی برخوردار بودند، سپرده می شد. به علاوه، منظور از مدیریت آموزشی، تفتیش و بازرسی، و ایجاد هماهنگی از طریق اعمال مقررات، نظارت و کنترل بود. مدیریت آموزشی، امروزه به مفهوم رهبری و راهنمائی و اصلاح و تغییر مورد نظر است. از این رو، نیل به اهداف عالی آموزش و پرورش در هر جامعه ای، مستلزم تجدید سازمان و نو اندیشی در مدیریت نظام آموزشی است.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید