کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف ۸۶ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه                                                                                                  ۱

فصل اول : تاریخچه شرکت محصولات کاغذی لطیف                                        ۲

فصل دوم : سیستم کنترل انبار(نظام نظارت بر انبار)                                             ۷

۱-۲- کارت کنترل کالا                                                                             ۸

۲-۲- انواع کاردکس                                                                                ۸

۳-۲- کارت حساب انبار                                                                          ۹

۴-۲-دفتر راهنمای اقلام انبار                                                           ۹

فصل سوم : فرمولهای مورد نیاز در نظام تدارکات                                              ۱۱

۱-۳:تعریف فرم                                                                                     ۱۲

۳-۳- فرمهای اصلی                                                                                ۱۲

۳-۳- رسید انبار                                                                                     ۱۲

۴-۳- حواله انبار                                                                                     ۱۳

۵-۳- درخواست کالا یا درخواست جنس از انبار                                             ۱۳

۶-۳-درخواست خرید                                                                    ۱۴

۷-۳- سفارش خرید                                                                                ۱۵

فصل ۴ : طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار                                                       ۱۶

۱-۴- تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار                                                       ۱۷

۲-۴- نتایج حاصله از اسقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار                             ۱۷

۳-۴- وظایف اطلاعاتی انباردار                                                                   ۱۸

۴-۴-جریان کلی گردش عملیات در سیستم نظام تدارکات                                 ۱۹

فصل ۵ : نظام نظارت بر موجودی                                                                 ۲۲

۱-۵- موجودی چیست؟                                                                           ۲۲

۲-۵- هدف و فواید نظارت بر موجودی                                                        ۲۳

فصل ۶ : کنترل موجودی                                                                           ۲۴

۱-۶- هزینه نگهداری کالا در انبار                                                               ۲۵

۲-۶- هزینه سفارش کالا یا موجودی                                                           ۲۵

۳-۶- هزینه ناشی از کمبود کالا                                                                  ۲۶

۴-۶- زمان انتظار                                                                                    ۲۶

۵-۶- ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی                                                          ۲۷

۶-۶- حداکثر موجودی                                                                            ۲۷

 ۷-۶- نقطه سفارش                                                                                 ۲۸

فصل ۷ : انواع سیستم کنترل موجودی                                                            ۲۹

۱-۷- آنالیز ABC                                                                                  ۳۰

۲-۷- EOQ                                                                                         ۳۴

۳-۷- دو طرفی

فصل ۸: تاثیر مستقیم کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکتها                                        ۵۷

فصل ۹ : ضمائم (فرمها)                                                                                      ۷۰

منابع و مآخذ                                                                                          ۸۰

مقدمه :

کلیه داراییهای یک واحد تجاری – تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به کارگیری آن طبق هدفهای تعیین شده ، نیازمند طرح ریزی می باشد . مثلاً مهندسین تولید برای استفاده موثر از تسهیلات تولید ، برای کلیه فعالیتهای تولیدی به دقت برنامه ریزی می کنند . یا مدیران سیستم ضوابط عملیاتی را به نحوی تنظیم می کنند که حداکثر استفاده را از سیستم کامپیوتر به عمل آورند و از هر گونه استفاده نابجا از این سیستم جلوگیری نمایند . برخی از داراییها به علت ماهیت یا اهمیت آن مستلزم بذل توجه و اعمال دقت بیشتر مدیریت است . موجودیها ، دارایی دیگری است که نیازمند توجه دقیق مدیریت واحدهای تجاری – تولیدی می باشد .

موجودیها دو ویژگی مهم دارد که این ویژگیها ، بذل توجه خاص و همچنین طرح‌ریزی آن را الزامی می کند . ویژگی اول ، صرف مقدار متنابهی از منابع واحدهای تجاری – تولیدی در موجودیهاست . ویژگی دوم ، گردش موجودیهاست که برخلاف داراییهای غیرجاری به طور مداوم مصرف و مجدداً جایگزین می گردد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید