کاروزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان ۱۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

ذرت دانه ای و علوفه ای

۲

مقدمه

۳

خصوصیات گیاهشناسی

۵

تهیه زمین

۵

کود مورد نیاز

۶

کنترل علف هرز

۶

تاریخ کاشت

۷

ارقام

۷

میزان بذر

۸

فاصله ردیف

۸

عمق کاشت

۹

آبیاری

۹

آفات

۹

بیماری

۱۰

برداشت

۱۰

روش های اصلاحی

۱۱

روش بوته به ردیف

۱۱

گزینش دوره ای

۱۱

تولید ارقام مصنوعی

۱۲

اهداف اصلاحی

۱۲

طرح های اجرایی در ایستگاه تحقیقات گرگان

۱۳

سورگم ( ذرت خوشه ای )

۱۴

مقدمه

۱۵

خصوصیات گیاهشناسی

۱۶

تهیه زمین

۱۶

کود مورد نیاز

۱۶

کنترل علف هرز

۱۷

تاریخ کاشت

۱۷

ارقام

۱۸

میزان بذر

۱۸

فاصله ردیف

۱۸

عمق کاشت

۱۸

آبیاری

۱۸

آفات

۱۹

بیماری

۱۹

برداشت

۲۰

روش های اصلاحی

۲۱

سورگم هیبرید

۲۱

اهداف اصلاحی

۲۲

طرح های اجرایی در ایستگاه تحقیقاتی گرگان

۲۳

سویا

۲۴

مقدمه

۲۵

خصوصیات گیاهشناسی

۲۶

تهیه زمین

۲۷

کود مورد نیاز

۲۷

کنترل علف هرز

۲۸

تاریخ کاشت

۲۹

ارقام

۳۰

میزان بذر

۳۰

فاصله ردیف

۳۱

عمق کاشت

۳۱

آبیاری

۳۱

آفات

۳۲

بیماری

۳۲

برداشت

۳۳

روشهای اصلاحی

۳۵

دورگ گیری سویا

۳۵

اهداف اصلاحی

۳۷

طرح های اجرایی در ایستگاه تحقیقات گرگان

۳۸

گندم

۳۹

مقدمه

۴۰

خصوصیات گیاهشناسی

۴۱

تهیه زمین

۴۲

کود مورد نیاز

۴۳

کنترل علف هرز

۴۵

تاریخ کاشت

۴۵

ارقام

۴۶

میزان بذر

۴۸

فاصله ردیف

۴۹

عمق کاشت

۴۹

آبیاری

۵۰

آفات

۵۰

بیماری

۵۱

برداشت

۵۱

روشهای اصلاحی

۵۳

گندم هیبرید

۵۴

اهداف اصلاحی

۵۵

بیماریهای غلات

۵۷

زنگ زرد گندم

۵۸

مقدمه

۵۸

علائم بیماری

۵۸

عامل بیماری

۵۹

چرخه بیماری

۵۹

مبارزه

۶۰

زنگ قهوه ای گندم

۶۱

مقدمه

۶۱

علائم بیماری

۶۱

عامل بیماری

۶۱

چرخه بیماری

۶۲

مبارزه

۶۲

سیاهک پنهان گندم

۶۳

مقدمه

۶۳

علائم بیماری

۶۳

عامل بیماری

۶۴

چرخه بیماری

۶۴

مبارزه

۶۵

سیاهک آشکار گندم و جو

۶۶

مقدمه

۶۶

علائم بیماری

۶۶

عامل بیماری

۶۶

چرخه بیماری

۶۷

مبارزه

۶۷

سیاهک سخت جو

۶۹

مقدمه

۶۹

علائم بیماری

۶۹

عامل بیماری

۶۹

چرخه بیماری

۷۰

مبارزه

۷۰

سپتوریوز خوشه گندم

۷۱

مقدمه

۷۱

علائم بیماری

۷۱

عامل بیماری

۷۱

چرخه بیماری

۷۲

مبارزه

۷۲

فوزاریوز سنبله گندم

۷۳

مقدمه

۷۳

علائم بیماری

۷۳

عامل بیماری

۷۳

چرخه بیماری

۷۴

مبارزه

۷۴

سفیدک سطحی گندم و جو

۷۵

مقدمه

۷۵

علائم بیماری

۷۵

عامل بیماری

۷۶

چرخه بیماری

۷۶

مبارزه

۷۶

طرح های اجرایی در ایستگاه تحقیقاتی گرگان

۷۸

نخود

۷۹

مقدمه

۸۰

خصوصیات گیاهشناسی

۸۱

تهیه زمین

۸۱

کود مورد نیاز

۸۱

کنترل علف هرز

۸۲

تاریخ کاشت

۸۲

ارقام

۸۲

میزان بذر

۸۳

فاصله ردیف

۸۳

عمق کاشت

۸۳

آبیاری

۸۳

آفات

۸۴

بیماری

۸۴

برداشت

۸۶

روش های اصلاحی

۸۷

اهداف اصلاحی

۸۷

باقلا

۸۸

مقدمه

۸۹

خصوصیلت گیاهشناسی

۹۰

تهیه زمین

۹۰

کود مورد نیاز

۹۰

کنترل علف هرز

۹۱

تاریخ کاشت

۹۱

ارقام

۹۱

میزان بذر

۹۱

فاصله ردیف

۹۲

عمق کاشت

۹۲

آبیاری

۹۲

آفات

۹۳

بیماری

۹۳

برداشت

۹۳

روش های اصلاحی

۹۵

اهداف اصلاحی

۹۵

گوجه

۹۶

مقدمه

۹۷

خصوصیات گیاهشناسی

۹۸

تهیه زمین

۹۸

کود مورد نیاز

۹۸

کنترل علف هرز

۹۹

تارخ کاشت

۹۹

ارقام

۹۹

میزان بذر

۹۹

فاصله ردیف

۹۹

عمق کاشت

۱۰۰

آبیاری

۱۰۰

آفات

۱۰۰

بیماری

۱۰۰

 

 مقدمه:

         کارآموزی دو واحد دانشگاهی برای دانشجویان رشته کشاورزی می باشد. که دراین درس هر دانشجو باید در یکی از ادارات وابسته به اداره کشاورزی به مدت ۴۵ روز فعالیت داشته باشد.

از این رو اینجانب به مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان معرفی شده وسپس از آنجا به ایستگاه تحقیقات  گرگان معرفی شدم .

ایستگاه تحقیقات  گرگان درسال ۱۳۳۷ در کیلومتر ۵ جاده گرگان ـ آق قلا در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار افتتاح شد .

بارندگی سالیانه دراین ایتگاه ۴۵۰-۴۰۰ میلیمتر است.

ارتفاع آن از سطح دریا ۵٫۵ متر می باشد.

باطول جغرافیائی ۵۴ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی وعرض جغرافیائی ۳۶ درجه و۴۵ دقیقه شرقی.

در این ایستگاه پروژه های مختلف تحقیقاتی وجود دارد که شامل : پروژه ذرت وگیاهان علوفه ای ، غلات ، حبوبات  ودانه های روغنی میباشد.

درهر یک از این پروژه ها دو بخش به نام بهزراعی و بهنژادی وجود دارد. که دربخش بهزراعی درمورد زراعت گیاهان تحقیق وپژوهش انجام شده ودر بخش بهنژادی در مورد اصلاح گیاهان تحقیق وپژوهش انجام می شود.

همچنین در این ایستگاه بخش آفات وبیماریها نیز وجود دارد . که در کنار تحقیقات خود ، به دیگر پروژه ها یاری میرسانند.

 

 

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید