کارخانه‌ی صنعتی پیروزی ۲۲۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: سیستم…………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱-      سیستم…………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲-      ویژگی های سیستم……………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-      محیط سیستم………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۴-      انواع سیستم…………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۵-      شمای سیستم……………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۶-      آرایش درونی سیستم……………………………………………………………. ۲۰

۱-۷-      سیستم کارخانه پیروزی………………………………………………………… ۲۱

فصل دوم: طرح ریزی و مدیریت کارخانه…………………………………………. ۳۹

۲-۱- روش کلی برنامه ریزی وجایابی کارخانه………………………………….. ۴۰

۲-۲- استقرار کارخانه ها و ساختمان های صنعتی……………………………… ۴۲

۲-۳- طراحی ساختمان و ساخت آن………………………………………………….. ۴۷

۲-۴- مسایل خدماتی کارکنان…………………………………………………………… ۵۶

۲-۵- طرح ریزی شرایط کاری………………………………………………………….. ۶۳

۲-۶- هزینه…………………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۷- انرژی……………………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۸- انواع فرآیندهای تولیدی…………………………………………………………… ۸۳

۲-۹- تعیین ظرفیت تولیدی……………………………………………………………….. ۸۷

۲-۱۰- تجزیه و تحلیل رابطه ی فعالیت ها…………………………………………… ۸۹

۲-۱۱- شمای کارخانه ی پیروزی……………………………………………………… ۹۰

فصل سوم: مواد و محصولات………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱- موجودی……………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۲-دوره (سیکل) محصول……………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۳- برگشت مجدد در طراحی فرآیند تولیدی………………………………….. ۱۰۶

۳-۴- مواد و فرآیندها  ۳-۵- طبقه بندی کردن مواد………………………….. ۱۱۱

۳-۵- طبقه بندی کردن مواد……………………………………………………………. ۱۲۰

فصل چهارم: خرید…………………………………………………………………………. ۱۲۶

۴-۱-خرید…………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۲- انواع قیمت و حمل کالای خریداری شده………………………………….. ۱۳۴

۴-۳- مز ایده و مناقصه…………………………………………………………………. ۱۳۵

۴-۴- مدیر تدارکات……………………………………………………………………….. ۱۳۸

فصل پنجم: انبار…………………………………………………………………………… ۱۴۰

۵-۱- انبار…………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۲- سازمان انبار………………………………………………………………………… ۱۴۲

۵-۳- روش های انبار کردن…………………………………………………………… ۱۴۳

۵-۴- انبار کردن محصولات…………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۵- انبار تعمیرات و مواد اولیه……………………………………………………… ۱۵۴

۵-۶- وظایف انباردار…………………………………………………………………….. ۱۵۶

۵-۷- منابع ورود کالا به انبار…………………………………………………………. ۱۵۷

۵-۸- معرفی برخی فرم ها……………………………………………………………… ۱۵۸

فصل ششم: ایمنی…………………………………………………………………………. ۱۶۹

۶-۱- ایمنی…………………………………………………………………………………… ۱۶۹

۶-۲- حوادث………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۶-۳- ایمنی برق…………………………………………………………………………….. ۱۷۵

۶-۴- حریق…………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۷-۴- انواع سم……………………………………………………………………………… ۱۸۲

فصل هفتم: نظام های کاری……………………………………………………………. ۱۸۵

۷-۱- سیستم های نوبت کاری………………………………………………………… ۱۸۵

۷-۲- جمعیت انسانی……………………………………………………………………… ۱۸۶

۷-۳- استراحت……………………………………………………………………………… ۱۸۷

۷-۴- کار یکنواخت………………………………………………………………………… ۱۸۹

فصل هشتم: بسته بندی، بازرسی ، حمل و نقل………………………………… ۱۹۳

۸-۱- بسته بندی……………………………………………………………………………. ۱۹۳

۸-۲- بازرسی……………………………………………………………………………….. ۱۹۵

۸-۳- اساس آنالیز سیستماتیک حمل و نقل……………………………………….. ۱۹۷

خلاصه…………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………. ۲۱۰

مقدمه:

در دنیای امروز مسأله تولیدات و خدمات مسأله عمده‌ای است که هیچ جامعه‌ای خود را بر کنار از آن نمی‌بیند. جوامع مختلف هر کدام با مسأله‌ی ارایه‌ی خدمات و تولیدات برای بقای خود در گیرند و تلاش آن‌ها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداری و بانکی، خدمات رفاهی و درمانی، خدمات آموزشی و فرهنگی، تولید مواد غذایی، تولید محصولات کشاورزی…. جزیی از سیاهه‌ی بی‌انتهای خدمات و تولیدات در جوامع امروزی است. بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت که مدیریت برای ارایه‌ی این خدمات و تولیدات از ضرورت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

«مدیریت عملیات»‌ مدیریت ارایه خدمات و تولیدات است و هدف آن هماهنگ کردن کوشش‌ها و تلاش‌ها و به کارگیری منابع و امکانات برای ارایه و حصول خدمات و تولیدات به بهترین وجه ممکن می‌باشد. کوشش در این است که از منابع موجود نهایت استفاده‌ی مطلوب به عمل آید و از اتلاف و اسراف منابع و امکانات پرهیز شود.

«مدیریت عملیات» عنوان کلی است که هم مدیر تولید  در یک مؤسسه تولید و هم مدیر خدماتی در یک سازمان خدماتی را در بر می‌گیرد، چه هر دوی این مدیران «عملیاتی» را برای وصول به هدف سازمان‌هایشان که ارایه‌ی تولیدات و خدمات است، انجام می‌دهند و هر دو صرف نظر از نوع خدمات یا محصولشان «مدیر عملیاتی» می‌باشند. «کوستاس اِن در ویتسیوتیس» تفاوت بین ارایه خدمات و محصول را براساس چندین نکته بیان کرده است. از جمله اینکه، ارایه‌ی خدمات می‌تواند برای برآورد نیازهای بشر و به منظور دستیابی به مقاصد بخصوصی مثل بهداشت، محافظت و… صورت گیرد؛ لذا ارایه‌ی آن‌ها یا برای حفظ شرایط مناسب زندگی (تعمیرات، نگهداری، بهداشت و…) است و یا برای فراهم کردن سایر نیازهای جامعه‌ی بشری مثل تفریحات، مساجد، حمل و نقل شهری و مانند آن می‌تواند باشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید