کارآموزی عمران – پروژه ساختمانی ۱۱۰ واحدی ۴۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

سپاسگزاری                                                                                   ۱

مقدمه                                                                                         ۲

معرفی پروژه                                                                                  ۳

مطالعات ژئوتکنیک                                                                           ۳

فونداسیون پروژه                                                                              ۴

آب پاشی روی بتن مگر                                                                      ۶

طرح اختلاط و بتن ریزی                                                                              ۶

ویبره                                                                                          ۸

عمل آوری و نگه داری بتن                                                                 ۱۰

ستون                                                                                          ۱۰

تیرها                                                                                          ۱۳

ژوئن                                                                                                                 ۱۶

میلگردهای تقویتی                                                                           ۱۶

اجرای کنسول(Slab )                                                                      ۱۶

بتن ریزی                                                                                     ۱۷

اجرای پله                                                                                     ۱۸

آجر چینی                                                                                     ۱۹

دیوار دو جداره                                                                                ۲۰

نعل درگاه                                                                                     ۲۰

سقف کاذب                                                                                   ۲۱

تاسیسات                                                                                      ۲۲

مطالعات ژئوتکنیک                                                                           ۲۳

اهداف و کاربردمطالعات ژئوتکنیک                                                                   ۲۴

هدف از تست های آزمایشگاهی                                                             ۲۴

شناسایی ساده خاک                                                                          ۲۴

نمونه گیری                                                                                   ۲۶

آزمایش نفوذ  استاندارد (SPT )                                                            ۲۷

آزمایشهای خاک                                                                                       ۲۹

حدود اتربرگ                                                                              ۲۹

الف) تعیین حد روانی خاک(Liquid-limit )                                    ۲۹

ب) تعیین حدخمیری خاک                                                           ۳۰

آزمایش دانه بندی خاک                                                                     ۳۱

الف ) دانه بندی توسط الک                                                                   ۳۲

ب) هیدرومتری( رسوب سنجی ،ته نشینی مواد)                                    ۳۳

آزمایش چگالی خاک(gs )                                                                   ۳۴

آزمایش تک محوری                                                                         ۳۴

آزمایش برش مستقیم                                                                        ۳۷

مقدمه :

وجودمسکن  و سرپناه مهمترین رکن اساسی هر جامعه بشری می باشد ، امروزه رشد چشمگیری در ساخت و ساز در شهرها می بینیم .

آیا این ساخت و سازها همگی اصولی می باشند وا گر ساختمانی اصولی بنا نشود چه در اثر یک حادثه طبیعی و یا غیر طبیعی ، خسارت های جانی ومالی در پی خواهدداشت .

درمحیطهای آکادمیک همچون دانشگاه بیشتر به بررسی مسائل تئوریک می پردازند و لی در اجرا وعمل مسائل مختلف و متفاوتی مطرح است .

 دوره کارآموزی فرصت مناسبی برای بکار گیری آموخته های تئوری در اجرای آشنایی و کسب تجربه می باشد .

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید