کارآموزی ساختمان۲۰ واحدی -شرکت ساختمانی عمار گنبد ۳۵ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

مشخصات فنی عمومی ساختمان

بازدید از زمین و ریشه کنی                                                                        ۱

پیاده سازی نقشه                                                                                     ۱

گود برداری                                                                                           ۳

پی کنی در ساختمان                                                                                ۳

اجرای شبکه ی پی                                                                                  ۴

ضوابط و استانداردهای اجرایی                                                                   ۹

بتن ریزی                                                                                           ۱۱

بتن ریزی و تراکم ساختن بتن                                                                  ۱۲

          ۱- آماده سازی                                                                 ۱۲         ۲-ریختن بتن و انتقال آن به قالب                                                       ۱۳

 وسایل بتن ریزی                                                                                 ۱۳

بتن ریزی ستون و تیر اصلی                                                                    ۱۴

مشخصات اصلی بتن متراکم شده                                                              ۱۴

روش های مراقبت ار بتن                                                                       ۱۵

آرماتور گذاری                                                                                    ۱۵

مشخصات اجرایی قالب                                                                        ۱۷ پایه های اطمینان                                                                                 ۱۸

قالب برداری                                                                                       ۱۸

اجرای سقف                                                                                       ۲۳

پله های بتن مسلح                                                                                ۲۸

اجزای پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح                                                                         ۲۸

اجزای پله                                                                                        ۲۹

اجرای پله                                                                                        ۳۰

پلان شیب بندی                                                                                ۳۰

ذستگاه بتن ساز یا مخلوط کن                                                               ۳۱

وظیفه دالها                                                                                      ۳۲

نعل درگاه                                                                                       ۳۲

بازدید از زمین و ریشه کنی :

قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و جای کافی برای تجهیز کارگاه و مصالح پای کار را بررسی کنیم .

سپس نسبت به ریشه کنی نباتات روییده در زمین و خاک ها و ضایعات اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره شکل هندسی زمین و زوایای آن کاملا معلوم شده و با نقشه ساختمانی کاملا مطابقت داشته باشد.

پیاده سازی نقشه

پس از بازدید محل و ریشه کنی نوبت به پیاده کردن نقشه بر روی زمین است . یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین بوسیله ابزار آلات و دسترس با ابعاد اصلی بطوری که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص شود . که یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد . برای پیاده کردن نقشه های بزرگ ساختمانی از دوربین نقشه برداری استفاده می شود ولی در ساخت این پروژه ( ساختمان معمولی) از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد .

گام اول : ابتدا محل کلی ساختمان روی زمین مشخص نموده و بعدا با کشیدن ریسمان کار به یکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین کرده و بعد خطوط دیگر را با همین روش مشخص می کنیم . عرض و طول و عمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد که با آزمایش خاک و طرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگر مشخص است .

فایل دارای ۱۷۰عکس میباشد.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید