قزل آلا – کارآموزی ۶۰ ص

قیمت : ۹,۱۲۵,۷۰۴,۷۱۵ تومان     تعداد :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲

۱- تعریف ماهیان سرد آبی………………………………………………………………………………. ۳

۲- معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان…………………………………………………………. ۴

۲-۱- جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری………………… ۴

۲-۲- مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان……………………………. ۴

۲-۳- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش……………………………………………………. ۶

۲-۳-۱- دهان……………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۳-۲- حلق……………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۳-۳- مری…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۳-۴- معده……………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۳-۵- روده…………………………………………………………………………………………………….. ۸

۳- شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………. ۸

۴- تعریف علم تغذیه………………………………………………………………………………………… ۹

۵- مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان…………………………………………….. ۱۰

۶- انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش…………………………………………….. ۱۱

۶-۱- غذای تر…………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۶-۱-۱- ترکیب غذای تر…………………………………………………………………………………. ۱۱

۶-۲- غذای مرطوب………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۶-۳- غذای خشک…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۷- تغذیه بچه ماهیان……………………………………………………………………………………….. ۱۴

۸- مقدار غذادهی……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۹- زمان و دفعات غذادهی……………………………………………………………………………….. ۱۸

۱۰- کیفیت غذا………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۱۱- روش های تغذیه……………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱۲- فرموله نمودن ترکیبات غذایی…………………………………………………………………. ۲۲

۱۳- زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه………………………………………………….. ۲۴

۱۳-۱- فرم بیومتری………………………………………………………………………………………… ۲۴

فصل دوم

۱۴– احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان……………………………………………………… ۲۷

۱۴-۱- انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن……………………………………. ۲۷

۱۴-۱-۱ احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان…………………………………….. ۲۸

۱۴-۲- پروتئینها…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱۴-۲-۱- کیفیت پروتئین…………………………………………………………………………… ۳۰

۱۴-۲-۲- مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها……………………………. ۳۱

۱۴-۲-۲-۱- پودر ماهی fish meal………………………………………………………….. 31

۱۴-۲-۲-۲- پودر گوشت و خون blood and meat meat………………… 32

۱۴-۲-۲-۳- پودر خون blood meat……………………………………………………… 33

۱۴-۲-۳- مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی……………….. ۳۴

۱۴-۲-۳-۱ کنجاله تخم پنبه……………………………………………………………………… ۳۴

۱۴-۲-۳-۲- کنجاله سویا……………………………………………………………………………. ۳۵

۱۴-۲-۳-۳- کنجاله آفتابگردان………………………………………………………………….. ۳۵

۱۴-۲-۳-۴- کنجاله بادام زمینی:……………………………………………………………….. ۳۵

۱۴-۲-۳-۵- پروتئین تک سلولی Single cell protein………………………. 36

۱۵-۱- احتیاجات چربی قزل آلا………………………………………………………………… ۳۶

۱۶-۱- کربوهیدرات ها یا قندها…………………………………………………………………… ۳۷

۱۷-۱- ویتامینها…………………………………………………………………………………………… ۳۸

۱۸-۱- بیماریهای بچه ماهیان……………………………………………………………………… ۴۱

۱۸-۱-۱ گرسنگی………………………………………………………………………………………… ۴۱

۱۸-۱-۲- هگزامیتیاز (اکتومیتوس)……………………………………………………………. ۴۲

۱۸-۱-۳- مشکلات آبششی………………………………………………………………………… ۴۲

۱۸-۲- خراشیدن…………………………………………………………………………………………. ۴۳

۱۸-۳- آفتاب سوختگی………………………………………………………………………………. ۴۴

فصل سوم

جدول های غذادهی……………………………………………………………………………………… ۴۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… ۵۲

مقدمه

رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی و از طرفی رو به کاهش بودن منابع دریایی، شرکت سهامی شیلات ایران را برآن داشت که پرورش ماهی را در آبهای داخلی جدی گرفته و امکانات خود را در جهت افزایش تولیدات داخلی به کار گیرد.

پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان وسخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، ۵ درصد کل پروتئین و ۱۴ درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است. بازده تبدیل غذا به گوشت در ماهی بسیار بالا است در پرورش ماهی بازده تبدیل پروتئین به پروتئین ماهی (کیلوگرم پروتئین در غذا برای تولید یک کیلوگرم پروتئین ماهی) نسبت به جوجه های گوشتی و سایر حیوانات خونگرم بیشتر است.

از نظر پراکنش جغرافیایی گوشه های مختلف آزاد ماهیان توسط بشر به نواحی دور از زیستگاه طبیعی اصلی انتقال داده شده اند. منشاء نسل قزل آلای رنگین کمان کالیفرنیای آمریکاست ولی در حال حاضر در تمامی نقاط جهان که آب مناسب برای زیست این ماهی وجود دارد، گسترش یافته است. توسعه و ترقی روزافزون پرورش آزاد ماهیان منجر به انتقال ماهی آزاد اقیانوس اطلس از سواحل شرقی آمریکای شمالی به سواحل غربی آن و حتی کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، تانزانیا و استرالیا گردیده است.

 

فهرست منابع

۱- دوره تکمیل ماهیان سرد آبی ۱۳۷۳٫ معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. اداره کل و آموزش و ترویج. بشارت  – کرمی –  جلالی جعفری – ع مشاهی – اسدزاده منجیل.

۲- پ دیانت – هاشمی . م ۱۳۷۶ پایان نامه –  بررسی تکثیر ماهی قزل آلا رنگین کمان در ایران دانشکده تهران – شمال . ص ۸۵-۶۰٫

۳- بیماریهای ماهیان قزل آلا. ار.جی. رابرتس – سی.ج. شفرد. ترجمه دکتر بهیار جلالی جعفری و مهندس م. سیار.

۴- کارشناسان ایران و فائو ۶۷-۱۳۶۶ دوره آموزشی تکثیر و پرورش آزاد ماهیان معاونت تحقیقات و آموزش شیلات.

۵- ویلکی. س ۱۳۷۳٫ پایان نامه بهبود روش تغذیه ماهی قزل آلای دریای خزر.

mosaiebi

خدمات کامپیوتری ایزوتایپ ۱۲۸ افتخار این را دارد با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری و ۸ سال سابقه خدمات الکترونیکی در خدمت سازمانها، شرکتها، دانشجویان عزیز و ... باشد. این شرکت در زمینه انجام صحافی پایان نامه، پرینت لیزری، تایپ و صفحه آرائی در خدمت شما می باشد. جهت سفارش صحافی یا پرینت میتوانید فایل خود را بصورت pdf یا word ایمیل نموده و صحافی را توسط پیک در محل خود تحویل بگیرید. (هزینه پیک به عهده مشتری می باشد) شماره کارت: ۷۸۴۸ - ۲۵۶۸ - ۸۶۱۰ - ۶۲۱۹ عبداله مصیبی بانک سامان isotype128@yahoo.com- isotype128@gmail.com ۶۶۹۵۸۳۳۵ - ۶۶۴۹۷۹۰۰ -۰۹۲۰۱۱۰۱۲۸۰ - ۰۹۱۲۵۷۰۴۷۱۵

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInGoogle PlusYouTube

نظر دهید